Разликата между британски и американски английски

Британски и американски английски
2019-03-26

Има една стара поговорка, която гласи, че Америка и Великобритания са “две нации, разделени от общ език.”

Основни разлики

Лексика

Най-забележимата разлика между американски и британски английски е лексиката. Съществуват стотици думи, които употребяваме ежедневно, които обаче се различават при тях. Например, британците наричат предния капак на колата bonnet, докато американците използват думата hood.

Американците отиват на ваканция/vacation, докато британците отиват на почивка/holidays или hols. Жителите на Ню Йорк живеят в апартаменти/apartments, докато лондончани също живеят в апартаменти, но думата, която употрбяват е flats.

Има още много примери, които може да изброим тук. За щастие, хората обикновено могат да отгатнат значението на думата в контекста на даденото изречение.

Снимка 27 от ЛъкиКидс лято 2018

Граматика

Колективни съществителни

Съществуват няколко граматически разлики между двата вида английски език. Нека започнем с колективните съществителни. Ние използваме колективни съществителни, за да се позовем на група индивиди.

В американския английски колективните съществителни са в единствено число. Например, персонал/staff се отнася за група от служители; банда/band се отнася до група музиканти; тим/team се отнася до група спортисти. Американците биха казали, “Групата е добра.

В британски английски колективните съществителни могат да са в единствено и в множествено число. Може да чуете “The team are playing tonight” или “The team is playing tonight.”

Спомагателни глаголи

Друга граматическа разлика между американски и британски английски се отнася до спомагателните глаголи. Спомагателните глаголи “помагат” на основния глагол, предоставяйки информация за време, модалност и глас.

Например, спомагателният глагол shall: понякога британците използват shall, за да изразят бъдещето.

Например, изречението “I shall go home now.”/Трябва да си вървя сега. Американците знаят какво означава shall, но рядко използват тази дума в разговор. За тях това е прекалено формално. Американците биха използвали по-скоро изречението “I will go home now/Ще си вървя сега.

Във въпросителна форма, британците казват “Shall we go now?/Да си вървим ли сега”, докато американците биха казали “Should we go now?

Когато американците искат да изразят липса на задължение те използват помощния глагол “do” заедно с отрицанието ”not”, последвани от need. “You do not need to come to work today/Не е нужно да идваш на работа днес”. Британците изключват помощния глагол и използват само not. “You needn’t come to work today.”

Глаголи в минало време

Съществуват също така малки разлики във формите за минало време на дадени неправилни глаголи.

Миналото време на глагола learn в американски английски е learned. Британците използват learned или learnt. Същото правило се прилага и за dreamed и dreamt, burned и burnt, leaned и leant.

Сегашно перфектно е се среща по-рядко в американски английски в сравнение с британския английски.

Говорещите американски английски често използват минало просто време в ситуации, в които говорещите британски английски използват сегашно перфектно време, особено когато става дума за already и yet:

 • Did I already ask you that? /Попитах ли те вече за това? /америански английски/
 • Have I already asked you that? /британски английски/
 • Did they pick the golf team yet?/Избраха ли голф тим вече  /америански английски/
 • Have they picked the golf team yet? /британски английски/

Във формата за минало причастие, американците са склонни използват в края на думата “-en” окончание за някои неправилни глаголи. Например, американците биха казали “I have never gotten caught”, докато британците ще кажат “I have never got caught./Никога не съм бил хващан” Американците използват got и gotten за минало причастие. Британците използват само got.

Деца в група преди водна пързалка | Lucky Kids

Минало перфектно

Минало перфектно е по-често срещано в американския английски, особено в ситуации, когато говорещият разглежда дадено събитие като случило се преди друго в миналото:

 • Did you watch it?/Гледа ли го /америански английски/
 • We had watched it, uh, I guess Sunday night and Monday night, but we didn’t get to watch it tonight./Гледахме го, мисля, че беше в Неделя вечер или Понеделник вечер, но тази вечер не го гледахме /британски английски/

Предлози

At the weekend/on the weekend: През уикенда

Говорещите британски английски предпочитат да използват at the weekend, докато говорещите американски английски предпочитат on the weekend:

 • In/for
  • I haven’t really read anything like that in years. /Не съм чел нещо подобно от години /америански английски/
  • I haven’t really read anything like that for years. /британски английски/
 • In и on за имена на улици
  • They were a lovely family. They lived in Walton Street. / Те бяха чудесно семейство. Живееха на улица Уолтън /британски английски/
  • I used to live on Perot Street. / Аз живеех на улица Перът /америански английски/

Through

Американците използват through в много ситуации, докато британците предпочитат за използват to или till, когато става въпрос за крайни точки на дадени периоди от време:

 • And that’s Monday through Friday? /америански английски/
 • from Monday to Friday/ от Понеделник до Петък /британски английски/
Децата от ЛъкиКидс 2017 позират с велосипеди | LuckyKids

Прилагателни и наречия

Really, real

В неформалния говорим американски английски често се използва real вместо really преди прилагателно. Това се счита за нестандартно от много от говорещите американски английски:

 • That’s real funny! / Това наистина е много забавно /америански английски/
 • Really funny! /Наистина забавно /британски английски/
 • I thought it was a real good movie. /Мислех, че е наистина добър филм /америански английски/
 • I thought it was a really good film! /британски английски/

Well и good

Американците често използват good, докато британците предпочитат well. Въпреки това, американската форма става все по-често срещана в британския английски, особено за отговор на поздрави като “How are you?”, “How’s it going?”

Likely/Вероятно

Американският английски позволява употребата на likely като прилагателно (по същия начин като probable/вероятно, possible/ възможно и т.н.), или като наречие (по същия начин като probable/вероятно, possible/ възможно и т.н.). В британския английски likely обикновено се използва единствено като прилагателно.

Въпроси етикети

Въпрос етикет е граматическа форма, която превръща дадено изявление във въпрос. Например, “The whole situation is unfortunate, isn’t it?”/Цялата тази ситуация е неприятна, нали? или, “You don’t like him, do you?/ Ти не го харесваш, нали?

Американците използват въпроси етикети  също, но доста по-рядко от британците.

Правопис

Съществуват стотици правописни различия между британски и американски английски. Можете да благодарите на американския лексикограф Noah Webster за това. Може би разпознавате името на Webster от речника, който носи неговото име.

Noah Webster е автор, политик и учител, който стартирал усилията в посока реформиране на английския правопис в края на 17 век.

Той бил много разочарован от несъответствията в английския правопис. Webster искал думите да се изписват така, както звучат. Реформата за правописа била също така и начин Америка да покаже своята независимост от Англия. Можете да видите наследството на Webster в американския правопис на думи като color (от colour), honor (от honour), и labor (от labour). Webster премахнал буквата u от тези думи, за да може изписването им да отговаря на звучнето им.

Британският и американски английски имат повече прилики, отколкото разлики. Ние от детски езиков лагер ЛъкиКидс сме на мнение, че разликата между американския и британски английски език често е силно преувеличена.

С изключение на някои регионални диалекти, повечето британци и американци могат да се разбират помежду си без проблеми.