Помага ли обучението в ЛъкиКидс за понататъшна подготовка на Вашето дете за сертификат?

Малко дете учи английски | Lucky Kids
2018-12-28

Децата, които са в процес на изучаване на втори език определено ще извлекат ползи от посещението на международен езиков летен лагер, провеждащ се на усвоявания от тях  език. Това е особено подходящо, ако те също така посещават официални занятия и се подготвят за езиков изпит. Много ученици се записват на летни училища или летни езикови лагери по английски за да се забавляват, но също така за да упражняват новите си езикови умения. 

Ползите са повече от обикновеното владеене на език- те чуват как хора, говорещи съответния език, комуникират в неофициална среда и така се научават да общуват по-естествено. Учениците изживяват и се учат как да комуникират естествено, вместо да реагират със заучени фрази по начина, по който са ги научили и копирали от учебните стаи. 

Защо Лъки Кидс?

Ученикът ще има възможност да практикува граматиката усвоена в клас. Персоналът ще поправя грешки, допускани от учениците, внимателно ще напътства срамежливите или неопитни ученици да се опитват да говорят на изучавания език.

Повечето учители, посещаващи летния лагер, с удоволствие ще помогнат на учениците, които се подготвят за езиков изпит. Те ще насърчат и мотивират техните ученици да използват новата граматика и ако графика позволява ще проведат индивидуални разговори с ученика, за да го подготвят по-добре за разговорната част на изпита. 
 

На лагера учениците научават повече от граматика; те са поставени в ситуация, в която да обмислят, обсъждат, подготвят и представят проекти. Трябва да разрешават проблеми и да общуват с непознати. Някои деца биха могли да имат медицински, емоционални или други лични проблеми, които трябва да могат да отнесат към персонала, за това биха се нуждаели от нов набор думи. 

Те трябва да се научат как да се справят, да разсъждават и да общуват на нов език в непозната среда среда и трябва да „оцелеят“. Ако групата е достатъчно разнообразна, промените са добри, защото те ще създадат  нови приятели, с които могат да говорят само на новия език, така че те са принудени да общуват едновременно официално в клас и и с цел социално общуване. Всички тези ситуации ги подготвят за изпитите, тъй като повечето изпити включват граматика, формално и неформално писмена и разговорна част.

Снимка 36 от ЛъкиКидс лято 2018

Подобряване на езиковите умения

Важно е родителите и учениците да информират персонала за езиковия курс в летен езиков лагер LuckyKids, който детето усвоява или за кой изпит се подготвя, тъй като езиковите умения или тестовете за ниво могат да поставят ученика на друго ниво в лагера, от това, на което е в езиковото училище. Това може да доведе до ситуация, в която по-напреднали ученици да се отегчават, ако се намират в по-ниско ниво или по-малко квалифицирани ученици се намират в клас с по-високо ниво.

Понякога това е неизбежно поради съотношението ученик-учител, но ако персоналът е осведомен за състоянието и нуждите на ученика, те със сигурност ще положат усилия, за да се съобразят с предпочитанията на обучаващите се.

Вербалните и писмени езикови умения са основно преподавани чрез комуникативен подход базиран на проекти, но поради ограниченото време повечето уроци са фокусирани и само някои основни граматични теми биха могли да бъдат покрити. Ученикът слуша, говори и трябва да следва инструкции само на новият език и трябва да е сигурен, че е разбран, когато комуникира с персонала и другите студенти. 

Повечето учители, посещаващи летни езикови лагери, са добре обучени и осведомени за различните езикови изпити и използват подобни примери и тестови формати в своите уроци. Това прави студента по-спокоен, когато дойде време за изпита, тъй като той става по-запознат с формата му.

Родителите и учениците обаче не трябва да очакват чудеса. Ученици от начално или основно училище няма да научат много за една седмица или за 10 дни в езиковия лагер, но може да се възползват от слушане на говоримия език, от акценти, нюанси, тонове и подчертавания на думи. Това понякога е достатъчно, за да насърчи студента да изследва по-нататък темите и езика.

Родителите и студентите трябва да решат какво биха искали да спечелят- ако това е качествено използване на езика, посещаването на неформален летен езиков лагер ще бъде добър избор, като съотношението между учене и забавление обикновено е добре балансирано. Фокусът е повече върху комуникацията и представянето, докато се наслаждавате на лятната ваканция.

Ако обаче целта е формално обучение, би трябвало да изберете лятно училище вместо летен лагер. Тук уроците ще бъдат структурирани и съсредоточени върху конкретните изпити. Граматическите упражнения и въпроси от типа на изпитите ще бъдат на преден план, а комуникацията и речникът вероятно ще бъдат съсредоточени върху конкретни теми, докато темите в лагера позволяват повече свобода в учебните планове и подтеми, което води до теми с по-широк диапазон, но по-малко специализирани.

Който и подход да изберат семействата, качественото използване на езика в различна среда и форма винаги би било от полза, докато ученикът поема отговорност за своето обучение и родителите набавят необходимите материали, съобразени с възрастта и нивото му, ученикът ще научи нещо.