Сертификати за владеене на английски език Описание. Препоръки за родителите

Британский и американский английский
2020-03-24

Целта на сертификата

 

Всеки сертификат се използва като удостоверение, че ученикът/детето е завършило определена степен на дадено обучение и е усъвършенствало дадени умения до определена степен.

В нашия летен лагер това е документът, който се издава от лагерното ръководство за да се опишат академичните постижения на детето и да се определи нивото на владеене на езика.

 

Класификация на сертификатите

 

Най-често срещаната класфикация на степените на владеене на чужд език в Европейската езикова рамка, която се състои от шест нива, разделени в три групи.

 

  • Ниво А1 за начинаещи
  • Ниво А2 за елементарни познания по езика
  • Ниво В1 за междинно ниво
  • Ниво В2 за средно владеене на езика
  • Ниво C1 – най-високото ниво за напреднали
  • Ниво C2 – за професионално владеене на езика

 

Други видове сертификати

 

Освен тези класификации има и други видове, които оценяват само уменията, каот – четене с разбиране, писане, слушане и говорене на кандидатсващите за езиков сертификат, особено преди да се защитят по-високи нива. Съществуват и специални сертификати за владеене на бизнес английски език, които оценявта умения за използване на езика в корпоративна среда.  Различни образователни организации и институции издават сертификатите.

 

Важно е да се провери валидността на тези сертификати. Едни от най-популярните и признати сертификати по английски са тези, които удостоверяват владеенето на езика според TOEFL, IELTS, PET.

Сертификатите в ЛъкиКидс Банско – международен лагер

Сертификатите в нашия детски лагер са за определяне на нивото на усвоените умения на езика. Те съдържат подробна информация върху какво е работило детето, какъв прогрес е направило, върху какво има да работи и да усъвършенства.

Те са изготвени от преподавателите след цялостно наблюдение върху ежедневната работа, постижения и затруднения на детето, след неформално оценяване което е направено неусетно и под формата на проектна работа, презантации, групова или индивидуална работа. Детето получава цялостна оценка, която вкючва и оценка на личностното развитие. Това е специфика на нашия сертификат.

Родителят вижда описан прогреса на детето по пътя на личностното му израстване. Ето защо този тип сертификат е уникален с типа на информацията, която дава.

Препоръката, която можем да дадем на родителя, получавайки този сертификат, е да прочете внимателно частта, която се отнася за личностното развитие. Тя е ценна, защото насочва родителя какво е отработено и върху какво още е необходимо да се работи. В нашето време, където няма много училища за родители, това е вид индиректна инструкция към тях.

В случай, че преподавателят е посочил, че детето е честно, смело и показва инициатива, но липсва постоянство в подготовката му, може би родителят е необходимо да се замисли и да прояви повече контрол върху писането на домашни работи или самата рутина за тяхното подготвяне.

В случай, че преподавателят е посочил, че детето е необходимо да поработи върху своето произношение или специфична част от граматиката например, съветваме родителя да включи слушането на песнички, подходящи клипчета или дори филми, както и да осигури допълнително време за работа върху граматическите упражнения.

Всеки детайл в препоръките от сертификата е важен, тъй като преподавателите са професионалисти, с много опит и наблюдения върху детето. Най-благоприятният вариант за детето е, когато родителят работи в унисон с образователната институция, независимо коя е тя.

Скъпи родители, обърнете внимание, бъдете загрижени, търсете детайлите, доверете се на професионалистите и резултатите няма да закъснеят. Вашето дете, нашият възпитаник, ще ви възнагради с внимателно и сърдечно отношение, с любознателност и научени за цял живот умения да учи, да успява и да бъде личност с добро сърце!