Сугестопедия в обучението по английски език за деца

Снимка 22 от ЛъкиКидс лято 2018
2018-10-19

В международен езиков лагер ЛъкиКидс децата изучават английски език средно по 22 часа седмично.  Образователната програма е базирана на интересни теми, които децата разискват по време на целия си престой.

Децата упражняват езика и в неформална среда през цялото време, защото официалният език на лагера е английски.

Поради ограниченото време и нуждата от интензивно обучение, както и с цел програмата да има ефект, цялостното обучение в лагера се базира на основните сугестопедични принципи (принципите на резервопедията).

Седемте закона на сугестопедията гласят:

  • Любов
  • Свобода
  • Убеденост
  • Многократно увеличен материал
  • Цяло-част, част-цяло
  • Приложение на класическото изкуство и естетиката
  • Артистични похвати

Любов

Всички взаимоотношения на територията на лагера се базират на основните добродетели, каквато е любовта. В общия смисъл на думата любовта е заложена в изграждането на връзката учител – ученик и обхваща в себе си и останалите добродтетели: уважение, толерантност, разбиране, съпричастност и т.н.

Отношенията, изградени на основата на любовта, дават възможност за създаване на една спокойна, приятна и позитивна атмосфера, в която децата да трупат знания спокойно и без напрежение.

Любовта е важна предпоставка за изграждането на процеса, за да могат децата да не чувстват умора и отегченост.

Комбинацията от забавления – образователни игри, песни, танци и интерактивен материал са задължителна част от процеса.

Свобода

Всеки преподавател има свободата на приложи учебния материал, по начин подходящ за конкретната група. Има правото да избира подходящите материали, воден от основната тема и подтемата за съответната група.

Всеки ученик има свободата да избере тема за собствената си презентация, както и методът, по който да я презентира. Най-важното, всяко дете е свободно да твори и да се изяви по избрания от него начин. Всяко дете преценява за себе си в коя дейност иска да демонстрира своите умения и в коя не.

Снимка 21 от ЛъкиКидс лято 2018

Убеденост

Вярата, че нещо изключително и уникално се случва, съпътства децата през целия ден и във всички активности на лагера. В летен езиков лагер ЛъкиКидс, всяка дейност е уникална и измислена специално за децата. Участието в активностите, отключва потенциала на всяко дете и му дава възможност да се изяви. Изключителни са както часовете по английски, така и готварството, конната езда, плуването, ултравиолетовото парти и др.

Вярата в ученика и неговите способности е част от убедеността на учителя. По време на обучението, преподавателите не използват натиск или други насилствени методи върху децата. Целта е децата да повярват в собствените си способности и да бъдат стимулирани да участват в процеса с подходящи методи.

Многократно увеличен материал

Дори и в 14 дневната ни програма, времето е крайно несдостатъчно, за да отбележи детето видим напредък, ако следва класическите принципи на усвояване на материал. Сугестопедичният подход дава възможност да преподаваме два  пъти повече материал за времето на престой на лагера.

Вярваме, че редуцирането на материала води до ограничаване на детето и поставянето му в рамки и обратното – наличието на повече материал като обем води до провокация на неговия мозък, до стимулиране и активиране, кеото дава възможносттта детето да възприеме в пъти повече информация.

Цяло-част, част-цяло

Когато говорим за темата в текущата смяна, тя се следва от всички, независимо дали са учители или аниматори. Когато говорим за английски език, той не се изучава само в часовете по английски, той се изучава през цялото време. Всяка част се разглежда като част от едно цяло и работи в синхрон за една обща цел.

Самите часове по английски протичат по същия начин – не се говори само за лексика, граматика, писане, четене и т.н. – подходът ни е по-скоро събирателен. Езикът се преподава като едно цяло, защото неогвите части не могат да съществуват отделно.

Златна пропорция

Използването на златната пропорция при свързване на частите в цялото, наличие на балансирана и хармонизирана програма, дава възможност за по-висока успеваемост при заучаване на учебния материал.

Баланс, хармония и липса на хаос са заложени в създаването на програмата на езиков лагер ЛъкиКидс. Хармонията е в основата на преподаването на учебен материал, който е голям по обем и съответно в усвояването му.

Приложение на класическото изкуство и естетика

Класическото изкуство в международен лагер ЛъкиКидс се използва по точно определени принципи. С цел подпомагане на процеса на заучаване на материала, децата ежедневно слушат подбрана класическа музика в часовете.

Темите на лагера много често включват теми от класическата литература, изкуство и музика. Често в часовете (както и извън тях) се говори за естетика и естетически принципи.

Артистични похвати

Преподавателите в летен езиков лагер ЛъкиКидс имат изключителната свобода да използват разнообразен арсенал от артистични похвати за целите на образователния процес. Децата, от своя страна имат свободата да използват похвати по техен избор за презентиране и изява по време на целия си престой.

Всяко дете се насърчава да развива талантите си и да се изявява. Музиката, игрите и театъра са неразделна част от образователния процес.

Важно е да наблегнем, че при сугестопедичния метод знанията се усвояват:

  • По весел и жизнерадостен начин
  • С помощта на изкуството
  • Чрес умствена релаксация

Предвид че разглеждаме процеса на заучаване на език по време на лятната ваканция, последната точка е изключително важна за процеса на лагера. Учене без умора и напрежение  като част от лагерния живот.

Често по време на първия ден, децата са напрегнати и силно притеснени заради предстоящия тест и часовете по английски. Разбира се това е свързано с незнанието и с непознатото, което предстои.

Изключително важно е за нас децата да знаят, че тестовете, които превим не са с цел да оценяваме тяхните възможности и да поставяме оценка. Напротив – тестовете целят да знаем кое е най-подходящото образователно ниво на детето, за да може то да бъде в приятна и разтоварваща атмосфера, да се чувства комфортно и да учи с интерес.

Често след втория или третия ден, децата с радост възклицават, че часовете по английски им харесват отново. Екипът на лагера вярва, че прилагането на сугестопедичните методи за обучение подпомагат цялостният процес и са изключително и само от полза за всеки лагерник.

 

Йоанна Беневрешка

/Мениджър на Детски Летен Лагер ЛъкиКидс/