Упражнения за слушане при преподаване на английски език на децата в ЛъкиКидс

Angliiski za nachinaeshti 3
2020-05-15

Защо и как помагат упражненията за слушане на децата при обучението им по английски език?

 

Слушането – умение

 

Слушането е важно умение от нашия всекидневен живот. През целия си живот ние слушаме. Умение, което изисква дълга практика и затвърждаване. Особено важно е то да бъде формирано в детска възраст, тъй като тогава децата са най-възприемчиви към запаметяване на информация, която получават слухово.

 

Имитационни умения

 

Доказано е, че ние запомняме само 7% от информацията, която чуваме. Не такъв е случаят с интонацията и мелодията на езика, на които се учим още от най-ранно детство, както и по време на процеса на обучение по чужд език.

Всеки език има специфична мелодия, която е характерна само и единствено за него. В процеса на слушането, децата и учениците чуват тази мелодия и подсъзнателно правят опити да я подражават, докато я изпълнят съвсем точно.

Интонацията на гласа е много важна, тъй като в английския език спазването й, има особено значение.

 

Подражанието – слухово упражнение

 

Подражателните умения на по-малките деца са невероятни. Детето имитира спонтанно. Това е част от неговото ежедневие, то инициира само подражанието като естествен път на собственото си развитие.

Един пример от обучителния процес е когато учителят застане срещу децата и изговаря думите на стихче, а децата повтарят, или произнася звуковете, които децата имитират. Дори самият факт, че го чуват от преподавател, ги мотивира допълнително да прознесат правилно звука или думите самостоятелно.

 

Произношение – една от целите на слуховите упражнения

 

За произношението са изписани множество статии, направени са много проучвания. Фактите са следните:

 • Произношението се формира в ранното детство, когато говорният апарат е все още гъвкав и може да се приспособява лесно към необичайни за него звукове, интонации, думи.
 • Произношението може да се отработи в малко по-късна възраст, но това е по-скоро нереалистично очакване. Би могло да се случи при хора, които имат дарба за заучаване на нови езици.
 • Произношението е лична особеност, която може да бъде отработена и подобрявана непрекъснато.
 • Произношението се усъвършенства чрез общуване или слухови упражнения.
 • Произношението показва определен етап от езиковото развитие на човек.

 

Правилно дишане – предпоставка за правилен говор

 

Не е случайност, че в детската градина съществуват и се правят много упражнения за добро дишане /“Да надуем балона”, “Влакче”, песни, дихателни упражнения/. Формирането на правилна издишна струя е важно за детето и неговото бъдещо езиково развитие. Това му помага при изработване на  по-добро произношение. Вярно е, че някои деца имат определена дарба, проговарят по-рано, но това не ги прави единствените, които могат да се учат бързо под въздействие на слухово упражнение. С повече постоянство и практика, всяко едно дете може да бъде научено да произнася точно думите на английски език, стига то да има изработени навици за правилно протичане на процеса: вдишване-издишване.

 

Слуховите упражнение – начин за формиране на говорни умения

 

Детето слуша история. В нея има множество нови думи. Учителят обяснява новите думи, чрез познати думи. Целият процес на слушане на новата и позната лексика, обогатява говорната култура на детето. То чува и запомня начина, по който са произнесени тези нови думи. Учителят ги използва неколкократно в урока, за да може детето или ученикът да ги чува колкото може по-често и да ги запамети.

По време на слуховото упражнение, често съществува част, в която детето е необходимо да възпроизведе чутия набор от думи. Ценното в това упражнение, е самата практика и повтаряне. По същия начин детето е научило родния език от своята майка, която е повтаряла многократно едни и същи думички, с цел малкото дете да ги запамети и в определен момент да ги възпроизведе.

 

Процеси и продължителност

 

При езиковите слухови упражнения се осъществяват три процеса:

 • слушане
 • натрупването на пасивен речник
 • възпроизвеждане

Този цикъл е с различна продължителност при различните деца. Някои чуват думата и са способни да я възпроизведат веднага, нетърпеливи да чуят собствения си глас. При други това отнема време, в зависимост от собствената им увереност и мотивация. Много по-лесно е да се възпроизведе чутото пред други деца на същата възраст и ниво, за да няма смущение от неправилното  в началото произношение. Отново напомняме, че говорният апарат при всеки човек е уникален и следователно такова е произношението.

 

Видове слухови упражнения

 

Съществуват разнообразни видове слухови упражнения, които ние използваме в нашия обучителен процес в ЛъкиКидс:

 • Истории, които се четат от носител на езика/съответния преподавател.
 • Диалози, разиграни от преподавателя и учениците.
 • Песни на английски език.
 • Приказки и истории на записи, разказани от носители на езика.
 • Фонематични упражнения, за правилно произнасяне на звукове.
 • Все по-модерни методики за повтаряне на думи – записи, които се слушат непрекъснато; понякога се използва история.
 • Произнасяне набори от думи с едно и също произношение, но различен правопис.
 • Произнасяне набори от думи с различно произношение, но с еднакъв правопис.
 • Работа с флашкарти с “tricky words” /“предизвикателните думи”/, които не се подчиняват на общите правила за произнасяне.
 • Работа с флашкарти със звукове, думи, цифри или картинки.
 • Четене с разбиране.
 • Четене за изглаждане на произношението.
 • Беседи по дадена тема.
 • Разиграване на ситуации от реалния живот на английски език, например “В магазина”, “В парка” и т.н.
 • Разнообразни езикови игри на английски език, които изискват слухово възприемане и говорно участие /“Познай кое животно си намислих” и други/.
 • Разнообразни дидактични игри, които изискват слухово възприемане /“Познай къде живея – с животни”/.
 • Проектна работа, в която се използва английския език като работен.
 • Представяне на проект пред останалата част от аудиторията, изискващо добре изградени слухови и говорни умения.

Слуховите упражнения – избор на учителя

 

Съществуват още множество методи за усвояване на правилно произношение, за усъвършенстване на слуховия и говорния апарат. При нас това разнообразие е очакване към самите преподаватели, които могат да изберат своя ефективен набор от упражнения.

 

Слуховите упражнения и емоционалната култура

 

В наши дни, където времето е необходимост и хората са забързани да свършат максимално за минимално време, умението да поспрем и да изслушаме, се оказва изключително ценно.

 

Преподаване на емоционална ангажираност чрез слухови упражнения

 

Това е част от емоционалната култура, която се преподава неосъзнато на децата, чрез методите на обучението. Често преподавателят използва въображаем герой или материален предмет /топка, играчка/, за да “даде думата на определено дете” между останалите деца да бъде чуто и да говори. Изчакването не е много често практикувана човешка черта. Тя изисква трениране и дисциплина. Ето защо слуховото упражнение, чрез даване на думата на едно дете и изчакване от страна на другите участници, за да чуят и разберат какво им казва то, работи за изграждане на ценното човешко умение за слушане с търпение, не само с разбиране. Това е умение, което те кара да подтиснеш собствената си необходимост да говориш, за да изслушаш събеседника си. Тази способност безспорно е една малка част от емоционалната интелигентност на детето. Колкото по-рано започнем да я тренираме, толкова по-добре за личността, която се появява в следствие на това обучение и тренировка.

 

Семейството и родителите – ценен източник на езикови упражнения

Слуховите упражнения дават многообразни умения в света на  общуването, които превръщат детето в успешна социална личност. Много от психолозите препоръчват и ежедневното общуване дете – родител, най-важното в детството. Времето за разговори в семейството с най-близките хора също е част от даването на мощен инструмент на детето за неговия бъдещ живот. В случаите, в които семейството или чест от него, комуникира на английски език с детето, той или тя добавя допълнителна стойност по отношение на езика. Детето придобива увереност, става отговорно за думите си, усвоява ценни качество като търпение, разбиране, подбор на думи, които са добри, възхищение пред силата на словото.