Какви квалификации притежават преподавателите в ЛъкиКидс

Jolly Phonics methodology
2020-05-15

Описание и обяснение на квалификацията и опита на преподавателите, причини за придобиване на всяка квалификация/сертификат

 

Ръководен екип на ЛъкиКидс:

 

Йоанна Беневрешка:

 • мениджър
 • образование – Академия за музикално и изобразително изкуство, Пловдив, Музикална педагогика и арт мениджмънт, НБУ – Мениджмънт; Връзки с обществеността и Бранд Мениджмънт – LSRP

Валя Станковска:

 • заместник-мениджър
 • образование- ВА Клинична социална работа, СУ; MSC Стратегически Мениджъмнт, Университет в Брайтън

Нийл Уотърс:

 • координатор Английски департамент
 • образование Северозападен институт на Уелс за висше образование

 

Преподаватели:

 

 1. Стивън Уинър – Учител по математика и английски език в частни училища и центрове, с повече от десетгодишен опит
 2. Естел Георгиев – Учител, образование – висше, педагогика, Южна Африка
 3. Винсънт Уолш Учител в Excellence Language Center, привърженик на иновативно образование, образование инженерство, Дундал – институт за технологии
 4. Адри Коекомоеручител TОEFL, учител в предучилищна възрост, учител в летни училища и частни езикови центрове.
 5. Алис Търнър – учител с висше образование Университет Уестминтър, Лондон; СЕLTA учител

Аниматори с английска филология, сугестопедия и педагогика, Национална Академия по изкуствата, Социална педагогика и социални науки

 

Защо сме избрали точно тях?

 

Първото нещо, което търсим у един преподавател е любовта му към децата. Това е неотменно правило при провеждането на нашите интервюта за наемане на учителски екип. Това не е качество, което се създава по време на следването във висше учебно заведение или правило, което да бъде внушено по време на работния процес.

Човек се ражда с тази обич. До този момент ние успяваме да открием точните хора, за които обединяващото е тази чиста обич и безкористна отдаденост.

 

Защо педагогика?

 

Всеки един от нашите преподаватели е завършил педагогика или специалност с педагогически профил. Педагогиката е науката за преподаването. Без нея, един самороден учителски талант е като нешлифован диамант, който е само късче черен въглен без блясък.

За да заблести му е необходима шлифовката на школата и уменията, които придобива по време на обучението по педагогика. В хода на придобиване на диплома за висше образование, колегите научават множество важни умения и информация, касаеща детето.

Като професионалисти те могат да се справят със следното:

 • разпознават стадиите във физиологичното и психологическо развитие на детето.
 • откриват и отговарят адекватно на поведенчески модели при децата и предизвикателства, свързани с тяхните психологически потребности.
 • оценяват развитието на детето.
 • дават необходимата обратна връзка, поднесена по подходящ начин на техните ученици, с цел усъвършенстване на техните умения.
 • могат да организират времето и обучението на децата с подходяща академично успешна учебна програма.
 • притежават методика на преподаване, която е професионално изградена и доказано ефективна.

 

Защо аниматори с филология?

 

В ЛъкиКидс присъстват няколко колеги, които са нашите аниматори, завършили английска филология.

Филологията е науката за езика. Тя дава най-пълните познания за един език, неговата структура, лексика, граматика и начина на правилното му използване.

Тя дава сигурни методи за изграждане на богат речник, за разширено познание и използване на един език. Ето защо ние приветстваме преподаватели, които са филолози.

 

Защо Изобразително изкуство и ИТ?

 

Съвременното образование би било бедно без средствата и методиката на изобразителното изкуство. Всички ние знаем колко любим е бил за нас часа по “рисуване”. Това е времето, в което децата изразяват най-творческата си същност.

Те учат чрез творчество и създаването на творчество. Не случайно експертите считат, че най-ефективно е ученето чрез правене.

Ето защо ние включваме с удоволствие и уважение, преподаватели с педагогика на изобразителното изкуство.

Информационните технологии са неотменна част от нашата програма на обучение. Те са модерно средство и никой в съвременната образователна система не би могъл да се лиши от тях. Ето защо държим на този вид образование за нашите учители.

 

Защо преподаватели с квалификации по алтернативни и иновативни системи/методики?

 

ЛъкиКидс е чудесно място, в което една иновативна система на преподаване може да бъде реализирана. Разбира се необходимо е да е доказано работеща и ефективна в обучителния процес.

Сугестопедия, Слънчева педагогика, Метод Монтесори, Play and Talk with Echo и още много други, системи и методики на обучение се ползват с доказан успех в нашия лагер. Преподавателите, които притежават подобни квалификации са истинска находка за програмата и децата.

Това е така, защото те са носители на новото, те са интересни и успешни сред съвременното поколение деца, които демонстрират нестандартно мислене в много по-голями мащаби от предходното. Такива учители са супер мотиватори, които навигират обучителния процес изключително успешно.

 

 

Защо сертификати TOEFL или други сертификати?

 

Всички в един момент сме чували за такъв вид сертификати и кредитите, които те носят. Самото езиково обучение, за да се постигне висок резултат за сертификат TOEFL, PET, IELTS, изисква сериозна подготовка, обширни езикови познания и умения, които на оперативно ниво дават необходимата сигурност за преподаване.

В процеса на своята кариера, един преподавател не спира да се обучава. В професията учител, застоят е равностоен на неуспех. Работи се с най-младото поколение, което по подразбиране е носител на новите времена.

Няма как един преподавател да изостава от децата на бъдещето. Необходима е гъвкавост и ежедневна промяна, добре подплатена с научни факти и личностно развитие.

 

Защо изискваме преподавателски опит?

 

Преподавателският опит може да бъде десетки години или по-малко. Едно е сигурно – когато един преподавател има опит, независимо от времето, за което го е придобил, това е безценна информация за него като професионалист. Всеки миг, прекаран с децата, е учене и придобиване на умения, водещи до все по-голям процент разрешени казуси, работещи методики, ефективни резултати.

В качеството си на преподавател с голям опит, мога да твърдя, че всеки час, всеки урок, всяка минута прекарана с децата, ме е водила до този миг, в който аз като професионалист, мога да напиша тази статия. Този опит ме е изградил като успешен професионалист, което:

 • преподава
 • разрешава емоционални, психологически, социални, дисциплинарни, езикови, обучителни случаи
 • консултира родители и ръководство
 • изгражда личности и работи за тяхното устойчиво развитие за цял живот

 

Защо менижмънт образование?

 

Нашите ръководители притежават образование, което е съобразено с длъжността им. Образователният мениджмънт не е обикновен мениджмънт. Той изисква доста по-специфичен обхват на познанията:

 • умения за реагиране в стресови условия
 • умения за общуване с хора на всички възрасти и особено деца
 • умения за разрешаване на психологически конфликти и прилагане на правила, регулация на поведение, усвоена система от добродетели
 • умения за превенция на конфликти
 • умения за откриване и прилагане на подходяща образователна система
 • умения за ръководене на творчески разнообразен екип, и още много други

Това съвсем не е целия набор от способности, които един образователен мениджър притежава.

 

Ето защо нашите мениджъри имат необходимата квалификация на ниво висше образование. Те притежават необходимата широта на мислене и предприемчивост, които заедно с образователния ценз, са част от успеха на Летния лагер ЛъкиКидс.

 

В заключение, ние всички професионалисти от ЛъкиКидс, можем да твърдим следното – за нас образованието не е бизнес, то е много повече, то е мисия. Когато се създаде подобен екип, с такова мислене и вяра в мисията, той развива и пренася институцията, за която работи, на ново ниво.

ЛъкиКидс не е само “лагер”. ЛъкиКидс е място за стойностно образование и личностно израстване на всяко дете, което прекрачва прага му, благодарение на прецизния, иновативен, творчески екип от специалисти педагози и аниматори, ръководни кадри и обслужващ персонал.