Времената в Английския език

Хайкинг в Пирин планина 2017 | Lucky Kids
2017-11-29

„Времената“ са формите, в които глаголите се пишат или изговарят на английски език. Кеймбридж, Пиърсън и други английски институти ги преподават в определена последователност, но за учащите се на английски това може да бъде объркващо понякога.

Има няколко начина да ги запомните по-лесно; те наистина не са толкова трудни. Казвайки „Аз ям риба“, не е същото като да казвате „Ям риба.“ Те означават две различни неща, знаете ли разликата? На английски те са в различни времена. „Аз ям риба“ означава, че го правите често, това е сегашно просто време, а в „Ям риба“ означава, че го правите сега и е в сегашно продължително време.

Има само три основни времена на английски език: миналото, настоящето и бъдещето:

 1. Минало време се използва за всичко, което се е случило преди момента на говорене.
 2. Сегашно време се използва за всичко, което се случва в момента на говорене и за общи твърдения.
 3. Бъдеще време се използва за всичко, което ще се случи в някакъв момент по-късно.

Всяко „основно време“ има четири други под- времена- просто, продължително, перфектно и перфектно продължително.

Първо се научаваме на „простите“ времена, тъй като те обикновено се учат най-напред. „Аз съм англичанин“, „Казвам се Нийл“ и т.н. Има три основни „прости времена“- сегашно, минало и бъдеще.

Сегашно просто време се използва най-вече за три неща:

 1. Да се ​​опишат неща, които са постоянни или непроменящи се.
 2. Да опишете колко често се случва нещо.
 3. Да говорим за насрочени събития.

За да използвате това време, добавете -s към края на глагола, когато „той“ или „тя“ извършват действието (той говори, тя яде и т.н.). Използвайте непроменения глагол, когато някой друг го прави (говорим, ям).

Използваме това време, когато се представяме и говорим за нашите хобита, харесвания и неприязън и да зададем прости въпроси. Пример: „Здравейте, аз съм Нийл, аз съм от Англия и ми харесва да играя футбол.“ Или можеш да попиташ „Какъв е твоето име?“ Или „Кога е следващата игра?“.

Минало просто време се използва:

 1. Да опишете действие, което вече е станало или приключило.
 2. Да опишете действие, което вече не е вярно.

Минало просто време се използва по много подобен начин на сегашно просто време. Правилните глаголи се използват с -ed, например: са работили, играли, освен ако не са неправилни, например, взеха, говориха и т.н. Изучаващите английски език трябва да научат тези неправилни глаголи един по един, докато научат езика. Има много безплатни списъци с неправилните глаголи или онлайн диаграми, които помагат на учениците да научат това. Ето един добър сайт, от който да започнете. Минало просто се използва главно, за да опишем какво сме направили или да попитаме дали нещо е направено, например: „Работих вчера“ или „Направи ли си домашното?“.

Бъдеще просто време се използва, когато:

 1. Говорим за бъдещи планове
 2. Говорим за това, което ще направи някога в бъдемще.

За да използваме това време, просто добавяме „ще“ (“will” или “going to be”).

Знаете ли кога кое е правилно да се използва? Честно казано, не трябва да се тревожите за това твърде много, тъй като всъщност и двете означават едно и също с малка разлика, „‘I will call you later “ означава същото като „аз“ ‘I’m going to call you later’“. (Но за онези, които искат да знаят правилното, което да използваме: Използваме „going to“, когато сме сигурни, че нещо ще се случи, чувстваме, че трябва да се случи. ‘: А използваме „will”, когато мислим или вярваме, че нещо ще е вярно в бъдеще.

Подготовка преди детски Пейнтбол | Lucky Kids

Също така в английския език има три „продължителни“ времена

Tе са: „сегашно продължително„, „минало продължително “ и „бъдеще продължително „. Продължителните времена използват формата ‘ing’ на глагола- working, hiking, reading, etc. Всички тези времена се използват за говорене за нещо, което е продължавало, продължава или ще продължи.

Сегашно продължително време се използва за: говорене за нещо, което се случва сега или в близко бъдеще. Например: „В момента четеш тази книга, а после ще се срещнеш с приятел“.

Минало продължително време се използва за описание на продължително действие, което е прекъснато в миналото. „Аз говорех по телефона, когато ти позвъни на звънеца“.

Бъдеще продължително време се използва когато:

1.Говорим за неща, които биха могли да бъдат прекъснато в бъдещето

2.Искаме да кажем какво ще се случи в определено време в бъдещето

Просто добавяте окончанието “ing” към глагола след “will” или be going to’. Например: „Ще те чакам на гарата“ или „Ще вечерям в 6 часа“.

Деца рисуват с пастели на открито | Lucky Kids

Перфектните времена са: Сегашно перфектно, Минало перфектно или Бъдеще перфектно

Перфектните времена обикновено се използват, за да се говори за действия, които са завършени в настоящето или определен момент в миналото или бъдещето. Те се формират със съответното време на спомагателния глагол ‘to have’ и миналата форма на глагола.

Сегашно перфектно време се използва за да изразим:

  • Действие или ситуация, която е започнала в миналото и продължава в момента. Напр. „Живея в България от 2008“- което означава, че все още живея тук.
  • Действие, което е извършено през период, който все още не е свършил. Например: ‚Тази седмица съм ходил два пъти на кино“- значи, че седмицата все още не е свършила.
 • Повтарящо се действие в неопределен период между миналото и настоящето. Например: Ходил съм в Банско няколко пъти.
 • Действие, завършено много скоро преди момента на говорене, използвайки думата “just”- „Току-що свърших с домашното“
 • Действие, за което времето не е от значение- ‚Изядох цялата пица“

Формираме този глагол с правилната форма на глагола „to have” плюс миналото причастие  на съответния глагол, виж по-горе примери 1-4.

Минало перфектно време се използва за:

Действие, което е било завършено преди даден момент в миналото. Използваме това време с предишната форма на глагола „to have“ плюс миналата форма на глагола. Например:  „Ходих 5км преди да обяд.“ или „Бях участвал в маратон преди да се включа с Лондонския маратон“.

Бъдеще перфектно време се използва, когато:

Говорим за действие, което ще бъде завършено с бъдещ момент.

Формира се с глагола „to have” в бъдеще просто време- „will have” + миналото причастие на главния глагол. Например: „Другата седмица по това време ще си приключил с рапорта“ или „Ще си свършил ли с рапорта до 15:00ч“? или „Няма ли да си закъснял, ако отидеш в 6:15“?

Още групови снимки в планината | Lucky Kids

Перфектно продължително време също има три времена (вече трябва да ги знаете – минало, настояще, бъдеще)

Минало перфектно продължително време се използва, за да:

Да се ​​говори за продължително действие, което е завършено в някакъв момент в миналото.

Това време се формира с модалния глагол  „had“ плюс „been“ плюс сегашната форма на глагола (с един –ing накрая): Пример: „Бях работил в градината цяла сутрин“ или „Бях писал този доклад тази сутрин“.

Сегашно перфектно продължително време се използва за:

Да говорим за нещо, което е започнало в миналото и продължава в настоящия момент. Формира се чрез „has/ have been“ плюс сегашна форма на глагола с окончание ‘ing”.

Пример: „Вече цял месец чета Под Игото“ или „Напоследък не се чувствам добре “

Бъдеще перфектно продължително време се използва за:

Да се ​​говори за действия, които ще продължат до един определен момент в бъдеще. Бъдеще перфектно продължително време се формира, използвайки will + have + been + сегашната форма на глагола с окончание „ing“ накрая Например: „След час вече ще съм работил над 30 минути“ или „Когато стана на 50 години, вече ще съм бил шофирал 30 години“.

Има няколко начина да запомните тези времена лесно, но за мен най-добрият начин е да се мисли за пирамида- в основата си има четири страни; всяка страна е под-време- просто, продължително, перфектно и перфектно продължително.

След това всяка страна на пирамидата има три ръба, като всеки от тях е едно просто време . Също така, учениците  могат да мислят за триъгълник, на който ‚сега‘ се намира на върха. Всички ученици са различни, така че най-добрият начин да запомните тези времена варират, затова изберете най-добрия начин за себе си.

 

LK-article-end-image