Езикови лагери и деца в неравностойно положение

Деца играят край огъня с учител
2018-11-27

Тази статия се отнася до това как учителите по английски език могат да се справят по-добре с деца с умствени затруднения в лагер. Аз съм квалифициран учител по английски език и ще Ви разкажа за някои от техниките, които използвам в класната стая, за да подкрепя децата с ADHD, аутизъм и дислексия.

Аутизъм

Аутизмът или разстройството на аутистичния спектър (ASD) се отнася за широк спектър от състояния, характеризиращи се със затруднения със социални умения, повтарящо се поведение, реч и невербална комуникация. Сега знаем, че няма един вид аутизъм, а много подтипове и всеки човек с аутизъм може да има уникални силни страни и затруднения.

Животът в лагера може да бъде особено предизвикателен за децата в аутистичния спектър, тъй като те трябва да се приспособят към нова рутина и да се срещнат с много нови хора. В среда, пълна с нови предизвикателства и стимули, аутистично дете, което може да е изключително чувствително към шума, миризмата, докосването и светлината, може лесно да бъде претоварено и стресирано сред хаоса на лагера.

Как да подкрепяме дете с аутизъм в езиков лагер LuckyKids

Класна стая за учене

Учените са доказали, че по-силни и по-дълготрайни спомени вероятно ще се формират, когато човек се отпусне, а свързаните с паметта неврони в мозъка се синхронизират с определени мозъчни вълни. Това означава, че когато някой ученик е отпуснат, независимо от възрастта или способността му, е по-вероятно да запамети новата информация.

Когато сме спокойни, ние също работим по-добре, управляваме по-добре и работим много по-ефективно. По тази причина създаването на спокойна среда в класната стая е от решаващо значение, за да помогне не само на учениците в неравностойно положение, но и на всички останали.

Как да създадете спокойна и стимулираща среда за аутистичен ученик

Аутизмът варира значително и две патологии не са еднакви. Трябва да отделим време, за да опознаем индивида, за да можем да отговорим на личните му нужди. Има обаче някои по-общи положения, характерни за аутизма, които могат да ни помогнат да създадем спокойна среда в класната стая за деца с аутизъм.

Рутина

Създаването на модели и рутина помага на аутистичните деца да се справят в свят, който може да изглежда груб, бурен и хаотичен. Така че, ако откриете дейност, на която откликват, повтаряйте този формат редовно.

Ясни граници

Когато сте ясни за правилата в класната стая помагате на децата да се чувстват сигурни и на безопасно място. Викането в класната стая е знак за загуба на контрол от учителя. Вместо това трябва да покажем, че има ясни граници, като се демонстрират ясни последствия, когато те се прекрачват.

Ролеви модели / приятели

Често свързвам ученици с по-големи деца в класа, които могат да им помагат и да ги подкрепят. Това наистина им помага да развият нови социални връзки, а по-големите деца се радват на новата си роля на поемащи отговорност и го приемат много сериозно.

Време за тишина

Езиковият лагер може да бъде много шумно място и като част от урока по английски език, така нареченото „тихо време“ може да помогне на децата да облекчат свръх стимулацията.

Ясни инструкции

Това е особено важно, когато сме в среда с чужд език. Ние, като учители, трябва да впрегнем изобретателността си, като използваме картини, мимики и ясен, прост език, който е лесен за разбиране.

Всички тези техники могат да накарат аутистичното дете да се чувства по-безопасно и по-спокойно в английската класна стая и да доведе до по-щастливо дете с по-напреднали нива на английски език.

ADHD

ADHD означава хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието. Лице с ADHD има различия в развитието на мозъка и мозъчната активност, като са засегнати вниманието, способността да се седи неподвижно и самоконтрола.

Понякога се борим с всички деца с цел да ни обърнат внимание, да слушат и да следват напътствия, да седят неподвижно или да чакат своя ред. Но за децата с ADHD, борбите са по-трудни и се случват по-често.

Изучаване на английски с ADHD

Традиционната среда в класната стая може да бъде много предизвикателна за студентите с ADHD, които се борят да останат седнали и да запазят вниманието си за дълги периоди от време. Чувала съм, че това поведение е означено от някои невежи учители като търсене на внимание, разсейване, неподходящо, умишлено провокативно и изключително дразнещо.

Дори чух, че такива деца са означени като „зли“. Трябва да започнем да осъзнаваме, че децата са индивиди, а не компоненти в машина, и да създадем системи, които поддържат техните индивидуални нужди.

Как можем да подкрепим ADHD в класната стая?

Започнете да изграждате положителни взаимоотношения извън класната стая.

Склонна съм да строятам децата навън пред класната стая, преди да влезем. Това не е време, за се бъбри за тях, а вместо това е време да се свържат един с друг, да изградят отношения с тях чрез неформални диалози, да се свържете с тях на тяхното ниво. Децата са по-склонни да възприемат и научават от някой, който ги познава и уважава заради странните и блестящи хора, които са.

Използвайте неконфронтационен език.

Вместо да кажете нещо негативно на вашите ученици, преди да влязат в клас, като например „Защо винаги сте толкова шумни?“ И „Не можете ли да се подреждате в права линия?“ Променете вашия език, за да разпознаете децата, които следват вашите инструкции и да възстановите доброто поведение с положително отношение.

Роли

Ако някой не може да седи на стола си, не го карайте! Вместо това, опитайте да използвате енергията му, за да помогне във вашия клас. Дайте му работа, като мониторинг на материалите и помагането ви с презентации.

Нека движенията са позволени

Ако някой не може да спре да се вълнува или изглежда неспокоен, дайте му нещо, което да държи. Направихме стрес-топки в лагера и това наистина спомогна за облекчаване на напрежението в класовете. Всъщност имайки нещо, което да се държи подобри фокусът и даде тласък на паметта не само на учениците с ADHD.

Време

Дайте на студентите предупреждения предварително, когато дадена дейност е планирана да приключи / да се промени, за да започнат да се подготвят психически и да се адаптират към това, което идва. Това означава, че когато дойде времето, те ще бъдат готови и по-организирани за промяната.

Снимка 17 от ЛъкиКидс лято 2018

Насърчете практическото учене

Създайте възможности за учене, където децата да изпитват нещата от първа ръка. Нещо, което разбрах, че е много ефективно, докато работих с ученици със симптоми на ADHD, беше да им се „изиграят“ истории в класната стая, като поеха ролите на героите и участваха в действието. Това наистина им помага да станат „звезди“, да увеличат доверието си и да насочат високите си нива на енергия към нещо позитивно и продуктивно.

Можете да накарате учениците да пишат и да представят пиеса, да запишат задача на видеозапис или да разглобяват и да съберат модел на миниатюрна очна ябълка, когато изучават човешкото тяло.

Всички гореспоменати техники са полезни не само за деца с ADHD, но и за работа с много различни деца в класната стая. Задача е не само децата да се адаптират към нашите методи, но и да ние да се приспособим към техните потребности.

И често, когато успеем да спрем да виждаме децата, които са различни от нас, като такива, които имат „увреждания“ и да ги видим като учители, те могат да станат много ценни източници на обучение за нас, да разширят познанията ни за света и супер-силите на другите хора. Виждам различните деца в моите класове като X-man, който просто чака да се открият и разберат специалните му сили.

Дислексия

  Дислексията е специфично увреждане при четене. Децата с дислексия имат проблеми с правилното и гладко четене. Те също могат да имат проблеми с четенето с разбиране, правопис и правоговор. Когато децата се борят с четенето, често могат да загубят доверието си в собствените си способности и да се чувстват под напрежение и потиснати, защото не могат да се конкурират с другите по-силни читатели в класа.

Как да се справяме с дислексията в класната стая.

Изследванията на мозъчното изобразяване показват различия в мозъка между хората с и без дислексия. Тези различия се срещат в областите на мозъка, свързани с ключови умения за четене. Тези умения са знанието как звуците са представени в думи и разпознаването на написаните думи.

Мозъкът обаче може да се промени.

Тази концепция е известна като невропластичност. Изследванията показват променена мозъчна активност при хора с  дислексия, след като получат подходящи напътствия. Учените откриват новости през цялото време.

Силни страни, свързани с дислексията.

Понякога, ние, като учители и родители сме толкова съсредоточени върху това, което детето не може да направи, че забравяме да се фокусираме върху силните му страни. Учениците с дислексия имат брилянтно пространствено разсъждение и памет за разказ и често имат много по-напреднали умения за решаване на пъзели и критично мислене, отколкото техните недислектни съученици.

Те също са склонни да имат повече въображение и креативност. Като възрастни те стават успешни бизнесмени и предприемачи. Можем да увеличим самочувствието им, като се уверим, че в класната стая и извън нея изнасяме силните им  страни, а не се фокусираме само върху техните слабости.

Експериментирайте с различни начини на четене

Например, ако на някои деца им е по-удобно да четат с главата надолу или настрани. Това не е традиционният начин, по който сме научени да четем, но е невероятно как нещо толкова просто, колкото и обръщането на книгата с главата надолу, може да помогне.

Намерете силата на ученика с дислексия

Дали те са визуално научаващ се, кинестичен учещ, аудио учещ? Когато установите с каква сетивност се възползват най-много, можете да им зададете задачи въз основа на тази информация, например- ако те са кинеестетични, можете да използвате игри и лов на съкровища, пъзели и сензорни букви от различни материали, или техниката да е толкова проста, като писане на букви с пръст по гърба и насърчаване да познаят написаното. \ това им помага да запомнят формата на буквите.

Използване на интернет

Има големи онлайн ресурси, които могат да бъдат включени в уроците, като да четете на глас истории, където думите се подчертават, докато се четат. Това помага на децата да свързват цели думи с един звук.

Понякога дислексиците имат повече проблеми с бавното изговаряне на отделните букви в една дума. Ако научат цялата форма на думата, както по-напредналите учащи, това може да ускори уменията им за четене.

Има стотици техники за подпомагане на децата с дислексия да процъфтяват в класната стая. Като учител, задачата ти е по-скоро да имаш смелостта да експериментираш и да се забавляваш при четенето. По този начин можем да открием какво работи най-добре за индивида и той да напредва по този начин.

Най-важното е, че разбираме, че когато детето е набедено като дете в „неравностойно положение“ за образователната система, не е защото мозъкът му е по-малък или защото е болно. Това е така, защото системата не е настроена да ги подкрепя, за да се научат по начина, по който са естествено пригодени да се учат най-добре.

 

Статия от Алис Търнър, учител Детски Летен Лагер Лъки Кидс