Как да определим нивото на английски език на детето си? Важно ли е това при постъпване в международен езиков лагер ЛъкиКидс? Видове групи по английски език за деца.

2021-06-11

Какво разбираме под езиково ниво ?

В днешно време много често се сблъскваме с термините “Европейска рамка”,нива А1, В1…” и подобни. Те се отнасят към определяне на езиковото ниво по чужд /нероден/ език за юноши и възрастни, според определени познания, създадени за гражданите на Европейския съюз.

Тази рамка трудно може да бъде приложена за да се определи нивото на едно дете или тийнейджър. Ето защо е необходимо да се подходи по съвсем различен начин за всички деца от 6 – 14 години.

Как най-лесно да определим нивото на детето си ?

За да определим каквото и да е ниво, първо трябва да се ориентираме в “скалата” за определяне на езикови нива при децата. 

Тя обикновено включва три до четири нива: 

  • ниво начинаещи (beginners) 
  • пред-междинно ниво (pre-intermediate) 
  • междинно ниво (intermediate) 
  • ниво напреднали (advanced)

Ето някои от основните характеристики на нивата, в много общ аспект –

Ниво начинаещи: базов речник с понятия които са тематични – семейство, представяне, професии, цветове, основен набор животни, цифри, дни на седмицата, месеци, сезони, метеорологично време (около 1000 – 2000 думи), сегашно просто, бъдеще просто и минало просто време, основни граматически категории.

Ниво пред-междинно: разширяване на базовия речник до 3000 – 5000 думи, обогатяване на речника с нови теми и термини, допълване на граматическите познания с нови времена /сегашно продължително, минало продължително/, други граматически категории, четене с разбиране на текстове и отговори на въпроси към тях.

Ниво междинно: речник до 7000 думи, граматически познания за перфектни времена, нови граматически категории като условно наклонение итн., четене на текстове с разбиране от разнообразни произведения и отговори на въпроси към тях.

Ниво напреднали: речник до 10000 думи, затвърждаване и усвояване на всички глаголни времена, използването свободно на всички граматически категории, четене с разбиране на сложни и различни видове текстове от различни жанрове. 

Родителят може да определя нивото според тези специфични характеристики. Ние препоръчваме изцяло да се довери на професионалната оценка на нашите специалисти в ЛъкиКидс.

Специфика при децата

Ученето при малчуганите в ранна училищна и предучилищна възраст има своята специфика, с която е необходимо да се съобразят родители и професионалисти.

– Важна е възрастта на детето. Дори няколко месеца разлика са от значение. 

– Всяко дете учи по различен начин. Едно се нуждае от повторения и работа с писмени текстове, друго запомня веднага по слух, трето има необходимост да изработи или нарисува това, което изучава. Това са някои от основните типове учене – визуален, слухов, кинестетичен.

– Мотивацията е от съществено значение. Ако едно дете учи по неподходящия начин или не е в група, съответстваща на неговата възраст и възможности, то ще се откаже и ще загуби интерес. 

– Важен е и преподавателя – истинският професионалист ще се съобрази с всички по-горе изброени фактори, като мотивира детето и работи с разбиране за начините на учене, които са удобни за него.

Предварителния тест

В нет пространството има тестове, които могат да помогнат донякъде, ако имате търпението и уменията да ги представите на детето. Те обаче могат да ви дадат само частична представа за нивото на вашия малчуган. 

Може да се получи и обратен ефект – детето да се стресира излишно. Ето защо ние не препоръчваме този метод.

Много по-добре е това да се случи в лагерни условия, в ЛъкиКидс, където професионалните преподаватели по език са подготвили тест за входно, а в края на лагера и тест за изходно ниво на детето ви.

Можете да се доверите на тях, тъй като в изготвянето им участват учители, носители на езика. Тестовете се оценяват по точкова система и дават пълна картина на познанията на детето, като са съобразени с възрастта. 

Тестове за начинаещи

Те включват базов речник, който може да бъде тематичен – цветове, животни, професии, членове на семейството, начин на представяне, прости глаголни времена, представяне.

Тестове за междинно ниво

Те включват разширен основен речник, с повече думи. Допълва се с още глаголни времена – като сегашно продължително, минало продължително време и т.н. Добавят се допълнително граматически категории.

Тестове за напреднали

Включват обогатен речник, голям набор граматически категории, терминология от разнообразни сфери. 

Тестовете ни дават сведения за познанията, начините на учене на едно дете, както и ритъма, с който работи в езикова среда. 

Важно ли е определянето на нивото при влизане в международен езиков детски лагер ЛъкиКидс

Нашите групи са сформирани на възрастов принцип и степен на познаване на езика /ниво/. За да се оформят групите в лагера, нашите лагерници правят входящ тест по английски език в началото на лагера. 

Преподавателите го преглежда, оценяват и определят кое дете в коя група може да бъде включено. 

Друг важен детайл е, че ние разчитаме донякъде на вашата преценка дали детето ви е – начинаещо, по средата или е напреднало/много напреднало, за да можем да му дадем правилния входен тест. 

Вярваме, че всеки родител има представа, когато изпраща детето си в езиков лагер, за неговото ниво, след като то е посещавало преди езикови школи, взимало е уроци по език или е ученик в билингвално училище. 

Очакваме от вас реалистична преценка за това къде се намира то като познания и ниво. От там нататък започва и нашата работа с детето. Доказано е, че групи, в които децата са с еднакво или поне близко езиково ниво, напредват по-успешно. 

Те са мотивирани, тъй като виждат, че успяват да направят изискваните от тях задачи и проекти, без да се стесняват. Там те успяват да разгърнат потенциала си, защото знаят, че са на едно ниво, че никой няма да се засмее на грешките им, тъй като всички са толерантни към подобните. 

Тогава и само тогава се случва истинско напредване. Ние, професионалистите от ЛъкиКидс, се съобразяваме с тези факти.

Видове групи по английски език в ЛъкиКидс

Както вече определихме нивата за владеене на език, така по същия начин, определяме езиковото ниво на децата в лагера.

В ЛъкиКидс ние оформяме следните групи: 

  • ниво начинаещи
  • междинно ниво
  • ниво напреднали 

Случва се да имаме по две групи от едно ниво, тъй като понякога лагерниците са много. Този тип класификация е лесна и създава удобни за учене и работа детски групи. 

Обикновено възрастта в тези групи е от значение и се получава естествен подбор още при решаването на входния тест. 

Например :

  • Ниво начинаещи са деца от 6 до около 7 годишна възраст
  • Междинно ниво е най-разнообразното и се състои от деца от 8 до 10 годишна възраст
  • Ниво напреднали включва деца над 10 годишна възраст

Разбира се има и изключения. Това са деца, които са посещавали езикови школи, други езикови курсове, ученици са в специални езикови паралелки или училища. Те автоматично преминават в група с по-напреднало ниво. 

До този момент, нашата преценка е била доста точна. Съществували са случаи, при които децата напредват с голяма скорост. Тогава ние им даваме възможност да сменят групата. Отново подчертавам, че тези случаи са по-скоро изключение, отколкото редовна практика. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *