Провеждат ли се колективни игри в детски лагер ЛъкиКидс ?

2021-09-07

Колективните игри – мощен инструмент за социални умения 

Човекът по природа е социално активен. Децата не правят изключение. Според един от специалистите относно детското развитие, Маслоу, децата и възрастните, по принцип, имат различни потребности.

Ето някои от тях: 

 • Физиологични потребности /въздух, вода, сън, храна, дрехи, подслон/
 • Потребности за безопасност /лична безопасност, здравословно състояние, лични принадлежности/
 • Социални потребности /принадлежност, обич, приятелство/
 • Потребности за принадлежност /уважение, самореализация, социален статус/
 • Потребност за самоосъществяване /личностно, духовно развитие/

Играта като дейност осъществява по-висшите потребности на човек, каквито са социалните потребности, потребността за принадлежност и потребността за самоосъществяване. Тя предоставя възможности за приятелства, принадлежност, обич, самореализация, личностно развитие.

Ето защо ние, в летен езиков лагер ЛъкиКидс обръщаме специално внимание на игрите, като част от възпитанието на нашите деца.

С каква насоченост са ?

Всяка игра има значение за настроението, сплотеността и груповата принадлежност на децата. Една игра, в момент на спад на емоционалната енергия, какъвто момент е отдалечаването от дома и родителите, е средство за преодоляване на стреса и тъгуването.

Играта създава приятни усещания, въвлича детето в дейности, които са с физическа или умствена натовареност и по този начин го прави заето с действия, изискващи концентрация и активност.

По време на тези игри, мозъкът е активен и зает с приятни и предизвикателни дейности. Ето защо децата, които по принцип обичат предизвикателствата, се чувстват щастливи и заети.

Създаването на лесен за управление, позитивен “стрес”, води до заглушаване на отрицателните преживявания и чувства.

Играта е вид взаимодействие. Ние цял живот взаимодействаме помежду си. Взаимодействието е опитът, който ние и децата имаме, когато сме заедно за нещо, с някаква цел.

Качеството на взаимодействието често е скрито за другите, не както е за тези, които участват в него в момента. В процеса на играта, децата стават независими.

Играта е естествена форма на изразяване за тях, тя е приятна и доброволна. Децата развиват своето въображение и съзидателност по време на играенето. Те се развиват, учат и социализират чрез игра.

Играта и творчеството са една от най-важните движещи сили за човека. Децата играят, защото искат. Игрите покриват потребностите от принадлежност, усъвършенстване, самоопределяне /какво и как да се играе/.

Децата също така се усъвършенстват в играта, където им се позволява да опитат, да успеят или да се провалят. В играта децата създават ред в заобикалящата ги среда. Те сортират и разиграват преживявания и получават обратна връзка от останалите играчи на игралната общност.

Играта също така дава на децата представа за културата и традициите, за различни правила на обществото, за дейности, свързани с традиционно изкуство или игри на открито, които се предават от поколение на поколение.

Социализацията се развива във взаимоотношения и взаимодействие. Играеме чрез другите и получаваме обратна връзка за нашето поведение и социална компетентност. Тази социализация се случва през целия ни живот, съзнателно или несъзнателно.

Тя обаче започва именно в играта, през детството. В играта децата практикуват в света на възрастните, решават проблеми, предотвратяват конфликти и придобиват компетентност за включване и отхвърляне. Това са важни социални умения, от които те се нуждаят допълнително в живота.

Там, децата могат да решават сами, да казват своето мнение /самоутвърждаване/ и да правят свои собствени избори, които са важни за самочувствието и чувството им за почтеност.

Чрез сътрудничество с другите, децата развиват способности за :

 • комуникация
 • съпричастност /емпатия/
 • хумор
 • радост

Видове колективни игри, които присъстват по време на лагера 

Игрите мога да бъдат много видове, като например : 

 • физически
 • езикови
 • конструктивни
 • ролеви и други

В ЛъкиКидс организираме колективни игри, които могат да бъдат спортни, състезателни или игри за сплотяване на групите /отборите/ и други.

Част от игровия комплекс са и тематичните партита, където всички деца могат да изпълняват ролеви игри – да влизат в различна роля, могат да участват в колективни игри с определена цел.

Спортни игри

Това са игри като народна топка, волейбол, футбол, отборен или индивидуален /по двойки/ федербал.

Състезателни игри

По-горе споменатите спортни игри имат също така и състезателен характер. Освен тях често организираме състезателни игри, които са обучителни и дидактични. Те се провеждат по време на обучителните блокове, в периода на проектното обучение.

Такива могат да бъдат :

 • игри за търсене на факти и интересни детайли по дадена тема
 • игри с думи
 • игри с отгатване на значения
 • игри за запомняне на думи и изрази и други

Игри за сплотяване на групите

Обикновено те се играят в началото на лагерната смяна, по време на специална вечер, посветена на запознанствата и сплотяването. Необходими са, за да се създаде приятелска атмосфера и взаимодействие между непознати едно на друго деца. 

Често по време на тези игри, лагерниците зависят с изпълнението си едно от друго, или от тях зависи победата на отбора.

Това е силен фактор за поемане на отговорност за груповото благоденствие, както и един от най-силните мотивационни средства за участие в колективния живот в лагера.

Игри за забавление и смелост, издръжливост и съобразителност

Истина или предизвикателство е една от най-популярните игри сред лагерниците. Ние организираме такава вечер, която свързваме с тематично парти. Всички деца участват в игрите, като имат право на избор. Решението е тяхно, в зависимост от това, какво преценява отбора.

Друг тип игри са отборните, в които единият отбор е необходимо да пренесе вода с лъжичка от единия край на залата, до другия, или да си предаде балон от участник на участник, без балона да докосне земята и още много подобни.

Всички сме играли такива игри и чувството за завоювана победа и постигнат резултат е уникално. Такива игри зареждат емоционално, правят ни част от отбора и носят удовлетворение.

Когато един отбор е вече формиран и действа единно, като добре смазана машина, почти няма предизвикателство, с което да не се справи.

За нас колективността или колективната взаимопомощ е една от главните добродетели в системата, чрез която обучаваме нашите лагерници.

Сътрудничеството е важно за децата и техният бъдещ живот. Обществото, в което живеем, бъдещето, се определят от това доколко една личност може да се впише в отбора, групата, обществото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *