Методи за развиване на емоционална интелигентност при децата в лагера

Методи за развиване на емоционална интелигентност при децата в лагера
2024-01-08

Емоционалната интелигентност, позната още като EQ, е тема, която днес заема съществено място в развитието и възпитанието на децата. Тя е важно умение, което трябва да се развива още от ранна детска възраст.

Много е грешно схващането, че емоционалната интелигентност е нещо, което носим в себе си по природа. Истината е, че при някои деца тя се развива много по-рано и по-лесно, докато при други е необходимо да се обърне повече внимание и да се даде нужното време на детето.

Методи за развиване на емоционална интелигентност при децата в лагера

Източник на изображение: Unsplash

В тази връзка има различни методи, които помагат именно за развиване на емоционалната интелигентност при децата от различните възрастови групи. Тук е и задачата на родителите да имат познанието за това какво представлява EQ и какви са методите, чрез които могат да я развият в техните деца.

Какво е емоционална интелигентност?

Емоционалната интелигентност е способността за разпознаване, разбиране и управление на емоциите. Хората с високо EQ успяват да наблюдават не само собствените си емоции, но емоциите и чувствата на другите, като различават всеки вид емоция и имат развито умение да се справят с тях.

Историята на термина “емоционална интелигентност” е сравнително кратка и по-нова. До около 20 век повече са били възприети традиционните определения за това какво е интелигентност, като значение са имали умението за запаметяване и решаването на различен тип задачи. Но именно тогава изследователи започват много да говорят за важността не само на когнитивните аспекти, но и на некогнитивните такива.

Интересен е фактът, че и много учени потвърждават, че нейният коефициент е много по-важен от този на традиционната. Това го доказват различните проучвания, които са правени.

От тях става ясно, че високата степен на образование и високият коефициент на интелигентност не са определящи фактори за това човек да бъде успешен в работата си и да може умело да управлява живота и емоциите си, както и личните и професионални взаимоотношения.

И обратното – има много показателни примери за хора, които нямат толкова висок IQ, не са били толкова добри ученици, но имат високо EQ, съответно са много по-успешни, лесно управляват своя живот, знаят как да поддържат връзките си с хората и се справят във всякакви предизвикателни ситуации.

И тук значение има така наречената психология на емоциите, както и връзката между различните емоции и емоционална интелигентност, или с други думи казано познаването на позитивните и негативните емоции, дефинирането им и начините за справя с тях.

Що се отнася до самият термин “емоционална интелигентност”, то трябва да добавим, че се приписва на двама професори по психология, Питър Салови и Джон Д. Майер. Те имат огромен принос за разбирането на емоционалната интелигентност благодарение на многото направени от тях изследвания и публикувани статии.

В своята работа те разработват 16-етапен модел, който се разделя на четири основни групи всяка от тях включваща по още четири подгрупи.

Основните раздели в модела на Майер и Салови са следните:

 • Възприемане, преценяване и изразяване на емоцията – това включва способността детето да може да идентифицира своето физическо усещане, емоциите и чувствата, както и тези на околните. Наред с това идва и способността да определи своите нужди, както и да разграничава реалните от фалшивите усещания.
 • Емоционално улесняване на мисленето – това е умението да може детето да използва емоциите си, за да може да улесни мисленето.
 • Разбиране и анализ на емоциите – или с други думи развиване на умението да се назовават конкретните емоции, да се прави разлика между тях и да се разбират сложните емоции и чувства.
 • Рефлективно регулиране на емоциите – способността да могат да се управляват в различни ситуации, за да помогне постигането на дадена цел или справяне с конкретна ситуация.

Друг американски психолог, Даниъл Голман също има огромен принос за разбирането на важността на емоционалната интелигентност, като се смята, че той е разработил концепцията за EQ. Според него емоционалната интелигентност е вид социална интелигентност.

Той посочва пет основни елемента, които включва концепцията за EQ, а именно:

 • Самоосъзнаване – разбирането на собствените ни емоции;
 • Саморегулация – познанието и управлението на емоциите, независимо дали са позитивни или негативни;
 • Емпатия – разбирането и усещането на чуждите емоции;
 • Мотивация – вътрешният стремеж за постигането на определена цел;
 • Социални умения – способността за взаимодействие с други хора, активното слушане, разбиране и приемане на различно мнение.

Методи за развиване на емоционална интелигентност при децата в лагера

Източник на изображение: Unsplash

Видове емоционална интелигентност

Емоционалната интелигентност може да бъде разделена на два основни вида:

 • Вътрешноличностна – тя включва в себе си умението на хората да разпознават и разбират своите емоции, да могат съзнателно да ги дефинират и валидират, както и да знаят как да ги управляват.
 • Междуличностна – това е способността на хората да разпознават, разбират и приемат емоциите на околните. Тук включваме умения като комуникация и емпатия.

Как се развива емоционална интелигентност за деца по време на летния лагер?

Умението на децата да дефинират и разбират своите емоции и поведение е нещо, което изисква време и правилен подход. Днес съществуват различни техники за емоционална интелигентност, като най-често се използват два основни вида.

Те са следните:

 • Чрез пряка работа с детето;
 • Чрез изграждане на свързани с емоционалната интелигентност качества.

Наред с това може да се включат най-различни игри за емоционална интелигентност, с чиято помощ целият процес ще е по-забавен и интересен за децата, така че да привлечем тяхното внимание.

Летният лагер, който ние от LuckyKids предлагаме, е насочен именно към изграждането на качества, свързани с емоционалната интелигентност.

Развиване на добродетели

Основните и най-важни добродетели, които всяко едно дете трябва да развие са търпение, толерантност, взаимопомощ, доброта, смелост, щедрост, честност и постоянство.

Записвайки детето си в летния лагер, то ще има възможността да развие именно тези добродетели. Взаимодействието с други деца ще помогне да се научи да бъде постоянно и търпеливо в постигането на дадена цел, като това е и начин за развитие на емоционална и социална интелигентност.

Методи за развиване на емоционална интелигентност при децата в лагера

 Източник на изображение: Unsplash

Работа в екип

Способността за работа в екип и добрата комуникация са ключови умения, които е изключително важно да изградим в децата още от ранна детска възраст. Един от начините за това са именно отборните игри, каквито са включени в нашия летен лагер.

За постигането на тази цел е необходимо активно да общуваме с тях, да разпределяме задачи между всяко едно дете, да ги насърчаваме да се подкрепят взаимно и да признават успехите си едни на други.

Отборни занимания в природата

Летният лагер на ЛъкиКидс включва най-разнообразни игри и отборни занимания, което дава възможност на децата да развият своите социални умения и чувството за отборна игра.

Програмата включва най-разнообразни активности като преходи, екскурзии, конна езда, колоездене, йога и още какво ли не, което със сигурност ще разнообрази времето им и ще им помогне да развият допълнителни умения.

Проекти, казуси и ситуации

От една страна работата върху проекти ще помогне за изграждане на дисциплина и това да разбират и управляват емоциите си от гледна точка на постигането на желаната цел. От друга страна е възможно да има казуси и ситуации между две или повече деца, които да трябва да бъдат разрешени.

Този вид ситуации са изключително ключови за развитието на емоционална интелигентност в децата, защото са метод, чрез който можем да ги предизвикаме да изразят конкретна емоция, да я разберат и да се научат да се справят с нея.

В този случай ще бъде много важно и детето да се справи с комуникацията с другото дете.

Позитивно общуване в приятелска среда

Една от ключовите роли на учителя, независимо дали в детската градина, училище или на лагер, е да съумее да общува с децата в приятелска среда, без да бъде нападателен спрямо детето.

Позитивното общуване ще помогне на детето да се отпусне и по-лесно да изрази емоциите си и чувствата си. В противен случай рискуваме да включи защитни механизми, които с времето да се засилят и изразяването и разбирането на емоциите да бъде още по-трудно за детето дори и в зряла възраст.

Именно затова е важна валидацията на емоциите и чувствата, разбирането им и приемането им такива, каквито са. По този начин детето ще усети, че се намира в безопасна среда и може да изрази това как се чувства. 

Така то изгражда увереност и смелост да изразява себе си без да се срамува и ще знае, че може да се справи във всякаква ситуация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *