Може ли детето да се откаже от присъствие в лагера, ако вече е прекарало един ден?

Govorene Slu6ane
2021-03-12

Всяко дете идва доброволно в международен езиков лагер ЛъкиКидс, със съгласие от родителите си. Когато децата са при нас, ние се се стараем да осигурим техния максимален комфорт и сигурност. Въпреки това има редки случай, в които децата не успяват да се адаптират. Тогава, заедно с родителите може да бъде взето решение, престоят в лагера да бъде прекратен. 

Освен адаптацията, има и други причини, за напускане на лагера. 

  • Извънредна семейна ситуация – семейна трагедия, която изисква връщането на детето, или пък раждане на братче или сестриче.
  • Промяна в семейните планове – прекъсване на отпуската на родителите, смяна на дестинацията или пък внезапно и спонтанно решение на родителите да заминат.
  • Напускане поради заболяване – случва се детето да се разболее по време на лагера. При по-леки болести не е необходимо то да напуска. 

Но ако заболяването изисква преглед от лекар специалист, то е препоръчително родителите да се погрижат за него. Често се случва детето да бъде взето и върнато в последствие.

Никое от децата в лагера не взема самостоятелно решение, защото всички участници в лагера са малолетни и под опеката на родител или настойник. За да си тръгне едно дете, родителите трябва да потвърдят, че желаят да прекратят престоя му. 

Освен решение за прекратяване на престоя, е необходимо родителите да потвърдят и начина, по който детето ще напусне лагера. При извънредни ситуации е възможно то да бъде прибрано от човек, който не е посочен предварително от родителите, но единствено и само при условие, че родителите потвърдят писмено самоличността му. 

В подобни ситуации, родителите могат да се възползват и от услугата „Индивидуален трансфер“ срещу допълнително заплащане

Ценовата политика на лагера дава възможност за връщане на остатъчната сума за престоя на детето, минус един храноден неустойка. 

Когато говорим за отказ за участие на детето в лагера, освен в извънредна ситуация, рядко се случва детето да бъде връщано след първия ден. Обикновено първият ден е организационен и посветен на опознаването, а същинския лагер започва от втория. 

След ден или два рядко има разочаровани деца. В повечето случаи децата след този ден са развълнувани и изпитват голямо желание да останат до края на лагерната смяна.

За това често препоръчваме на родителите, които имат колебания относно престоя, да изчакват да минат 2 или 3 дни преди да вземат окончателно решение. 

Кога едно дете може да реши да напусне лагера в ден 1?

Има няколко причини, които могат да разколебаят детето да остане на лагер и в повечето случаи те могат да бъдат решени с подходящото отношение и предварителна подготовка от страна на родителя.

  • Липса на лагерна готовност. Понякога, в желанието си да направи детето по-самостоятелно, родителят избързва с изпращането му на лагер. Въпреки усилията имаме случаи, в които детето се появява разколебано още на входната врата. 

В тези ситуации препоръчваме консултация с екипа на лагера много преди началото на желаната смяна. Ние ще помогнем и ще препоръчаме как да действа родителя. 

За улеснение на всички родители, на сайта на лагера има подходящ тест за лагерна готовност, който може да бъде попълнен и чак след това родителя да вземе решение.

  • Шок от англоезичната среда. Деца, които не са уведомени, че ще вземат участие в английски лагер, може и да не успеят да преодолеят шока от сблъсъка с новата езикова среда. Изключително важно е детето да е наясно, че цялата комуникация в лагера се извършва на английски език и респективно да бъде подготвено, че може да има и трудности. Когато това е предварително обяснено, стресът е намален наполовина. 
  • Несъгласие с правилата на лагера. Основното правило, което не се харесва на лагерниците е, че не могат да ползват свободно мобилни устройства. Ако децата не са предупредени предварително, вероятността да се разстроят е голяма. Всички лагерници, обаче, се адаптират към това правило за не повече от 3 дни. 

Всяко едно правило може да бъде проблем, ако предварително не е обяснено. Независимо, че лагера има малко правила, те са стриктни и се спазват от всички. Всяко правило е зададено, с цел животът в лагера да протече спокойно и ползотворно за всички участници. Ако децата и родителите имат някакви притеснения, могат да ги обсъдят с екипа на лагера преди да изберат дали да вземат участие. 

Каквато и да е причината, екипът на лагера винаги консултира с родителите ситуацията и подпомага вземането на окончателното решение. Никое от децата не е задължено да остане на лагера до края. Но ако иска да преживее цялото приключение, то е добре поне да опита. 

Най-често децата напускат лагера заради мъка по близките си. За възрастта 5-7 години това не представлява проблем, защото всички деца на тази възраст са с придружител. Най-лесно се преодолява привързаността към семейството във възрастта 8-10 години. След това е много по-трудно децата да се адаптират. 

Независимо дали ще посетят нашия лагер или някой друг, препоръчваме на родителите да започнат да адаптират децата си точно в тази възраст. По този начин те ще израснат по-самостоятелни и отговорни.