3-та поредна година в детски лагер ЛъкиКидс

luckykids
2021-03-15

Има разлика между дете, което идва за първа, втора и трета поредна година. Голяма част от децата очакват с нетърпение завръщането си в лагера и говорят за това постоянно. Голяма част от децата, които идват няколко поредни години изявяват желание да се присъединят в екипа на лагера след навършване на пълнолетие.

Тук задължително трябва да отбележим и разликата между „трета поредна година“ и „трети пореден път“ в лагера. Имаме деца, които идват по три пъти на сезон в една и съща година. Това не им пречи да идват и всяка година.

Но децата, които идват за три и повече години, са специални за нас. А до колкото ги познаваме – и ние сме специални за тях. Лагерът вече не е непознато място, а неразделна част от лятната ваканция

Когато детето идва за първа година, то: 

 • учи правилата
 • впечатлява се от програмата
 • стреми се да прави постижения 
 • е заето да преживява самостоятелно
 • да трупа впечатления

За него лагерът е по-скоро нещо лично. Често в първата година децата се адаптират към лагерния живот изобщо и се учат да живеят в различен социум от този, в който са свикнали да бъдат.

Когато детето идва за втора поредна година, то вече се чувства спокойно, комфортно с обстановката, уверено, че може да се „справи“. През втората година, то успява да се огледа около себе си, да забележи и всички останали и да започне да преживява емоциите заедно с тях. За втората година е характерно и детето да успее да изгради отношения с повече членове на екипа на лагера. 

Докато в първата децата често се привързват към конкретна личност от екипа, то във втората година те осъзнават, че дори и конкретният член на екипа да не е на работа, те пак се чувстват комфортно, защото всички учители и аниматори се отнасят с еднаква грижа към децата.

На третата година, децата се връщат не само заради забавленията и ползите за самите тях, срещите с нови приятели, но и заради екипа на лагера. Децата, които са с нас за трета година, са неразделна част от живота в лагера. Тези деца не се притесняват да идват и сами, защото познават добре екипа на лагера и се чувстват напълно комфортно. 

В повечето случаи, обаче, децата са си създали контакти помежду си и се уговарят предварително в коя смяна да дойдат, за да бъдат заедно. Често тези деца не са от един и същи град и дори от една и съща държава.

Независимо от възрастта си, те се държат толкова отговорно, сякаш те самите правят лагера. И това наистина е така – те участват в създаването на съдържанието.

Всяко дете, идващо за трета година, получава статут на асистент – аниматор. Асистент аниматорите помагат във всички дейности на аниматорите и освен, че имат повече права, те имат и повече задължения. 

Всяко дете се включва като асистент – аниматор само доброволно. Ако не желае – никой не го кара на сила. Напротив – те самите идват при нас и изявяват желание да го направят. 

Системата с асистент – аниматорите е взаимствана практика от училищата с пансиони (бординг скуулс) в чужбина. Фактът че имат повече отговорности, дава на децата увереност, че са пораснали и са заслужили мястото си на такива в лагера. 

Отговорностите на асистент-аниматорите се съобразяват с възрастта и възможностите на всяко от децата. 

За по-мъничките имаме специални дейности като: 

 • подреждане и прибиране на арт-материали
 • помощ при носене на вода и играчки в планината
 • да държат вратата при влизане и излизане на групата 
 • други дребни, но много „отговорни“ задължения

Децата на 11 и повече години могат: 

 • да се движат самостоятелно в хотела
 • участват в създаването на игрите и тематичните вечери
 • помагат на децата, които идват за първи път да се адаптират и да се ориентират в лагера
 • участват пряко в провежданите инструктажи

Асистент-аниматорите са неразделна част от живота на лагера. От позицията на деца, като всички останали, те могат да споделят собствените си преживявания и да дават позитивна посока на другите лагерници. В същото време, те продължават да съпреживяват и надграждат себе си.

Въпреки че са асистент – аниматори, децата за трета и повече поредна година не са със специален статут. Те спазват същите правила и следват напътствията на екипа на лагера като всички останали. Но в повечето случаи, не е необходимо да им се напомня какви са те.

В часовете по английски език, тези лагерници са незаменими помощници. Те са наясно с разликата в учебния процес в лагера и този в училище. Това ги прави свободни, креативни и много инициативни. 

Децата за трета поредна година са горди да носят емблемата на езиковия лагер. В разходките навън те дават пример на всички останали за поведение и отношение. За това те получават специални баджове, които ги отличават от другите деца.

Децата за трета поредна година са спокойни, защото познават живота в лагера в детайли. Те не се притесняват да споделят както с другите лагерници, така и с екипа на лагера. Това ги прави изключително важни за самия процес. Те показват посоката и сплотяват още повече малкото семейство на международен лагер Лъки Кидс.