Препоръки при избор на частен учител или езиков курс

Ваканция с изучаване на език | Lucky Kids
2017-03-05

Лятната ваканция наближава, както и необходимостта от организиране на летни занимания на децата. Голямото разнообразие от частни езикови школи и преподаватели обърква родителите и ги кара да се колебаят какво да изберат. Добре е да бъдете внимателни и да правите своя избор по няколко критерия:

  • Локацията е важна за логистичната организация на Вашия ден и не само. Изберете място, което е удобно за всички, които ще взимат и прибират детето от курса. Не винаги часовете в домашни условия са най-добрият вариант за детето. Наблюдавайте поведението му в домаша среда – дали успява да се концентрира и да възприема нови знания у дома? Понякога алтернативата е частният урок да се проведе в дома на учителя, което дава по-добри резултати.
  • Запознайте се с методиката, която използват преподавателите – остарелите методи не дават добри резултати в езиковото обучение. Препоръчваме алтернативни методи: иновативни, сугестопедични, Ехо метод, Слънчева педагогика, Монтесори и др.
  • Изберете преподавател с опит в България и чужбина. Дори и да не успеете да намерите учител – носител на езика, препоръчваме той да е живял и работил като такъв извън България (независимо дали по програми за обмен на опит или самостоятелна практика).
  • Интерактивни методи на обучение също са от полза – особено за деца над 10 годишна възраст.

Ако имате възможност, посетете един час преди да запишете детето си, като наблюдавате за следното:

  • Процентно каква част от урока се провежда на избрания чужд език и каква – на български език. Препоръчителното съотношение е минимум 70:30.
  • Какъв е планът на урока (как протича)? Ако са включени разнообразни дейности, които грабват интереса на децата, ако има баланс между практика и теория, то изборът е правилен.
  • Наблюдавайте реакциите на учениците по време на часа: проявяват ли интерес, взимат ли участие, заинтригувани ли са.

Ако все още имате затруднения – изберете Международният детски езиков лагер ЛъкиКидс и няма да сгрешите!