Различават ли се уроците по английски език в лагера спрямо тези, които са заложени в учебния план в училище?

Polezno Priatno
2020-12-22

Първата реплика, която изниква в съзнанието ми, когато чуя този въпрос: различават ли се уроците по английски език в лагера, спрямо тези в училище е – оооо, те нямат нищо общо. После се замислих дали всъщност е така?

Когато говорим за уроците, урочните планове, методите, методиките, всички сме на ясно че те са толкова, колкото са учителите по света. Но какво ги обединява. 

Когато си в училище, се движиш по конкретното планиране от конкретния учебник. В учебника се залагат конкретни теми и те имат конкретни теми и задачи. Учителят взима урока, развива урочния план със своята собствена креативност, добавя своето светоусещане и е готов за урока. 

А когато влезе в час, той реагира спрямо психо-емоционалната динамика на класа. Ако класа не е готов за дадена теза, той може да прецени да го подготви в този час, а следващия да продължи да я развива. 

Ако класа е готов за повече – той ще му даде повече. Идва ред да споменем и индивидуалния подход – само определени деца имат специфични нужди. Учителят е този, който намира подходящата опаковка, за да поднесе дадено знание на всеки ученик. 

И до тук няма разлика между лагера и училището. Всичко си е отново така. 

Но в лагера има един много важен фактор: факторът време. Ако учителят в училище разполага с 10 месеца всяка година, за да изгради стабилни знания в ученика, независимо от нивото на тези знания (който – колкото може да поеме), то в лагера учителите разполагат със 7 до 14 дни. От тук идват и няколко основни разлики:

  • Първата разлика е в целите и задачите на урока – ние в летния лагер, работим с вече натрупаните през годината знания, които развиваме, подреждаме и „вкарваме“ в практическа употреба. Нашата цел е да дадем възможност на децата да приложат знанията си на практика, посредством задачите във всеки урок: проекти, групови задачи, творчество. 
  • Втората разлика е във формата на часовете – вместо стандартните 40-45 минутни часове, ние правим блокове от 80 минути. Кое налага тази разлика? Различното учебно съдържание, което съчетава често 2,3 и повече учебни предмета: език, природни науки, социален свят, наука, математика, музика, изобразително изкуство. 

Или ние изграждаме междупредметни връзки и работим за обогатяването на общата кулура на децата. По време на часа, децата нямат ограничения в посещаването на тоалетна, пиенето на вода.. дори често не седят на чинове – всеки път стаята е различно подредена: седи се в кръг, когато има нужда от беседа, на чиновете, когато се гледа нещо на интерактивната дъска, по пода, когато се говори и т.н. 

  • Третата разлика е в това, че децата сами участват в изграждането на учебното съдържание в урока. Основната част на урока съдържа: граматическа част (която е около 20 мин./ден и не се променя), основна тема – която е за целия лагер, разглеждане на под-темата, която е за това образователно ниво, след което децата се разделят в микро-екипи и работят по конкретно задание по техен избор, отговарящо на под-темата и основната тема. 

Техните търсения, въпроси и отговори, създават уникално учебно съдържание за всеки урок. Например: ако главната тема на лагера е Музика, темата на групата е фолклорна и етно музика, а темата на микро-екипа (от 2 деца) е български фолклор – тогава урочният план ще засяга информация и от тази област. Ако друг микро-екип избере африканска етно музика или ирландски фолклор – тогава тези теми също ще бъдат засегнати в часа. 

По този начин, дори да участват в лагер с една и съща тема (което е рядкост), лагерниците никога не работят по един и същ проект и винаги трупат нови знания и термини. И често учителите учат с тях, защото колкото и широки общи познания да имаш за света, все ще се намери нещо, което не знаеш, ако навлезеш по-задълбочено в някоя тема.

  • Четвъртата разлика: учебното съдържание на лагера се движи по учебен план, създаден специално за лагера и няма общо с уроците в училище. Защо? Децата, които идват на лагер са от различни държави, градове, училища – следването на конкретен учебен план е напълно невъзможно, ако лагерът иска да отговори на нуждите на всяко дете-посетител на лагера. 

Урочното съдържание е създадено така, че всяко дете да може да се включи активно в часа, независимо от кое училище идва, каква е културната му среда и други особености на общността, в която то основно пребивава. 

Затвърждаване на материала

В лагера децата имат възможност да използват всичко научено на място – по време на игрите, разходките и заниманията в останалата част от деня. Темата на лагера важи не само в уроците, но и извън тях. Цялата смяна е тематична. Успоредно с това, децата практикуват говорим английски

Добродетели

Тази тема е универсална за лагера и не се променя. Всяка сутрин децата се запознават с конкретна добродетел и се набляга на нейното прилагане в ежедневието през целия ден. 

Добродетелите са част от образователната програма и се практикуват както в уроците, така и извън тях. Преподавателите подготвят специални материали за всяка от добродетелите и представят по интерактивен начин тяхното значение. 

Обучение сред природата

Всяка сряда децата имат изнесени уроци сред природата. На тези уроци, освен че се учи на открито, се правят големи проекти, в които могат да участват една, две или три образователни групи едновременно. 

На тези уроци, освен основната тема на лагера, както и под-темата на конкретната група, се добавят и теми, свързани с природа, екология, социална отговорност. И това е всяка сряда – без изключение. Отново имаме изграждане на междупредметни връзки, което прави всеки от уроците значим.

Игрите: Как една игра се превръща в образователна? Учителите вземат участие във всички извънурочни дейности на ротационен принцип

Така урочните планове се разширяват и всъщност се прилагат до заспиването на децата. Например: ако играем на „Отгатни картинката“ и темата на лагера е „Древна Гърция“, децата отгатват личности, артефакти, предмети от древна Гърция. 

Ако имаме маскен бал, а темата е „Древен Рим“ – децата се маскират като древни римляни. Ако сме навън и правим занимания на Бъндеришка поляна, а темата е „Древна Индия“, какво се случва – рисуваме децата с хена. Какво научават по това време? 

Получават знания за различните символи, за смисъла на рисуването с къна, за значението на ритуала. Подобно придобиване на знания често е много по-ценно от урочните занимания, защото дава възможност на децата да участват пряко в дейността и да научават през собствения си опит. 

Всяка сутрин, по време на часовете, се прави разбор на предишния ден. По някога дните са толкова наситени, че имат нужда от равносметка и подреждане. Всички научени знания от предния ден могат да бъдат приложени по време на урока, като се обогатят проектите на децата. 

Диференцирано обучение

Работата по проекти дава възможност всяко дете да се развива със собствено темпо и да напредва, според собствените си възможности. Нямаме унифицирана система, по която оценяваме децата. Независимо от резултатите на входния и изходния тест, които децата показват, учителите пишат индивидуална препоръка за всяко от тях, базирана на личното им впечатление. 

По този начин всяко дете се чувства комфортно и стимулирано да продължи развитието си. Друга позитивна страна на проектното обучение и тематичните урочни планове е, че деца със всякакви специфики могат да вземат участие и да напредват. 

Хиперактивните, децата с дислексия, децата с дефицит на вниманието имат своето място и се чувстват напълно комфортно в часа. Подобна програма дава възможност за равноправно активно участие на всяко едно от децата, независимо от различията.