Какви деца посещават най-често летния образователен лагер?

ЛъкиКидс Лято 2019
2020-11-27

Международен лагер ЛъкиКидс посреща средно между 250 и 450 деца годишно. Всеки нов сезон стартира с нови попълнения в екипа така, че да покрием увеличаващите се посетители.

Стриктно спазваме изискването, заложено в правилника за вътрешния ред на лагера – на всеки 5 деца да има по 1 възрастен(за една група от 10 деца, се грижат 1 учител и 1 аниматор). По този начин гарантираме едно и също качество както при 10, така и при 60 деца в смяната.

Пъстра и разноцветна палитра от лагерници ни посещава всяка година:

 • по възраст
 • пол
 • интереси
 • местоживеене
 • националности и много други критерии и признаци.

Лагерът е отворен и гостоприемен за всички деца без изключение. Стараем се да отговорим на спецификите в образователно, емоционално, социално, фасилитатно отношение на всяко едно от децата. Част от емблемата на лагера, е нашия индивидуален подход към нуждите на всеки малък гост.

Разнообразието, във всяко отношение, на лагерниците само подпомага процеса на създаване на мултикултурна среда, както и на толерантна и съпричастна общност. Децата по-лесно разбират основните добродетели, когато могат да приложат в реалния живот.

През последния сезон сме имали посетители от 48 града в България, както и от общо 12 държави. Сред най-отдалечените кътчета на света, от които ни посещават деца, са Китай, Русия, Израел.

Всяко от децата, които посещава лагера може да избере форма на транспорт от и до хотела.

 • Ползване на трансфер от и до София – трансферът е с фиксиран сборен пункт (паркинга на стадион Васил Левски) за взимане и връщане на децата и не се заплаща допълнително.Подходящ е за всички деца. Често родителите, които не живеят в София, избират този вариант и го съчетават с лични или бизнес пътувания до столицата.
 • Ползване на индивидуален транфер „от“ и „до“ конкретна точка в София и страната – трансферът е срещу допълнително заплащане и се извършва при предварителна заявка (попълване на раздела трансфер във въпросника с посочване на място и час за взимане и връщане на детето/децата).
 • Придвижване със собствен транспорт – понякога родителите избират този вариант като по-удачен.

Първият вариант е подходящ за деца, които:

Вторият вариант е подходящ за деца, които:

 • пристигат от други държави(със и без придружител-възрастен, със и без приятели). В този случай се извършва трансфер от летището до хотела и обратно.
 • имат специфични образователни потребности – например деца, които имат затруднения с придвижването.
 • групи от деца, които пътуват от един и същ град –в този случай се прави запитване и се организира специален трансфер за тях.

Екипът на лагера препоръчва третия вариант за деца, които посещават лагера за първи път. По този начин можем да осъществим пряка връзка с родителите, а родителите могат да се запознаят с обстановката на място.

При трансфери на деца пристигащи от чужбина, е важно да бъдем информирани за всякакви промени в полетите своевременно и родителя има грижата за това.

Всички трансфери задължително включват представител на лагера, който е информиран за имената, бройката, мястото, часът на вземане и връщане на детето/децата. Представителят на лагера е учител или аниматор от текущата смяна.

Целта е децата да бъдат винаги обгрижени и в сигурни ръце. Нашите служители имат грижата да се получи навременна информация за статута на детето/децата, ползващи трансфер както от управата на лагера, така и от родителите на детето.

Ако на детето му прилошава по време на път, е важно придружаващите го учители и аниматори да бъдат информирани на време. Така можем да осигурим място на конкретното дете на предни позиции в микробуса/ автобуса.

Абсолютно забранено е на децата да се возят на предните седалки в микробусите и автобусите (местата до шофьорите), дори да са навършили необходимата за това възраст.

Трансферите на лагера се извършват със служебни микробуси или автомобили на хотела. При превозване на по-големи групи се наемат големи автобуси от професионални, лицензирани превозвачи.

Уведомяваме всички родители предварително с какво превозно средство ще пътуват децата. При трансфери от летището, даваме информация и за името на шофьора, както и за придружаващото лице.

За трансфера София – Банско, задължително правим 15 минутна почивка по средата на пътуването. Почивката е необходима за децата, които пътуват от по-отдалечени райони, за да се включат към трансфера от София. В обратната посока, подобна почивка не е необходима, но микробусът може да направи спирка, ако на някое от децата му прилошее или има необходимост да ползва тоалетна.

По време на трансферите децата спазват правила, които важат и за всички останали трансфери за периода на лагера:

 • децата задължително са с предпазни колани по време на цялото пътуване
 • по време на пътуването не се консумират храни и напитки, бонбони и дъвки
 • приятни разговори, слушане на музика и пеене са напълно позволени и дори препоръчителни – аниматорите имат грижата да ги осигурят
 • общуването е на английски език
 • за всички деца в микробуса се осигуряват бутилки с вода
 • за по-малките деца, осигуряваме бустери в микробусите. Ако децата са с придружител, той може да бъде настанен до него, като предпазните колани са задължителни дори за тях

Шофьорите на микробусите задължително спазват правилата за движение по пътищата, както и правилата за сигурност, изискуеми от лагера.

При придвижване с два и повече микробуса, групата остава заедно по време на целия трансфер, освен в извънредни ситуации (дете, на което му е прилошало, повреда на микробуса). В такива моменти, мениджърът на лагера взима решение как да се придвижва групата, като целта е максимален комфорт на децата, дори в такава ситуация. Когато децата са разпределени в няколко микробуса, с тях задължително пътува и член от екипа на лагера.

Освен вида трансфер, е необходимо във основния въпросник да се посочи и кой ще доведе и вземе детето „на“ и „от“ сборния пункт. При промяна на посоченото лице е необходимо мениджмънтът на лагера да бъде уведомен.

Родителите могат да изберат различна форма на трансфер за отиване и връщане. Това може да бъде упоменато в допълнителните коментари към точка „Трансфери“ във въпросника.

Възможно е и да се промени трансфера, ако е настъпила промяна в семейната организация. При промяна на вида трансфер, който е заявен предварително, е необходимо родителите да уведомят навременно мениджмънта на лагера. Промените в последния момент (24 часа преди отпътуване) са крайно нежелателни, но все пак възможни при извънредни семейни ситуации.

Цялостната организация на трансферите е направена единствено с цел да бъдат превозени всички деца максимално сигурно и комфортно.