Може ли езиковият лагер да помогне за подготовката за матура?

Най-разпространените методи и система за преподаване на английски език за деца
2020-01-08

Основни позитиви за подготовката за матура по английски език на лагера – защо и с какво е полезен

С какво лагерът не може да помогне и защо

 

Изпитът по англйски език – матура, съдържа тестове по английски език след осми клас на паралелките с интензивно изучаване на езика. Тестовете са съобразени с формата на изпита за външно оценяване. Програмата на ЛъкиКидс до известна степен работи върху част от компонентите на държавния зрелостен изпит по английски език и би могло да се използва за подготовка на зрелостниците за подготовка. Разбира се има и изключения.

 

Всеки изпит /матура/ е под формата на тест и съдържа следните компоненти:

  • Слушане с разбиране (Listening Comprehension) – 3 текста с общо 15 въпроса от типа с множествен избор (A,B,C,D), и вярно/невярно/няма информация в текста;
  • Четене с разбиране (Reading Comprehension) – 2 текста с 15 въпроса с множествен избор и вярно/невярно/няма информация в текста;
  • Проверка на знанията по лексика и граматика (Use of English) – частта съдържа Cloze Test (текст с празни места и предложени четири варианта за отговор), изречения за довършване и трансформации;
  • Писане на съчинение /есе/ по зададена тема в обем 160 – 170 думи.

 

По време на образователните блокове в ЛъкиКидс, ние можем смело да твърдим, че слушане с разбиране се извършва ежедневно на ниво общуване с носители на езика в естествена среда на комуникация. Това е практика, която засилва способностите на учениците да разграничават разнообразни акценти и интонации, да се приспособят към мелодията на езика, да реагират бързо при откриването на значенията и в крайна сметка да могат да общуват адекватно. Уменията за разбиране са включени в тази ежедневна практика и се усъвършенстват ежеминутно.

 

Важен детайл е разнообразието от текстове, с които лагерниците и по-специално тинейджърите, се запознават. Тяхното обучение включва не само художествени, но и научни текстове, както и други разнообразни произведения, включително стихотворения и откъси от театрални пиеси, които имат специфичен език и структура.

 

Ежедневна рутина в нашия детски лагер е слушането на история по време на Сутрешното Време Заедно, върху която след това лагерниците разсъждават. Четящият преподавател изисква обратна връзка върху прочетеното чрез задаване на въпроси. Той или тя преценява до каква степен е разбрана историята чрез адекватността на дадените отговори.

 

В много от четенията към края на лагерната смяна, нашите ученици са доста по-активни, не само защото са станали по-уверени, но поради потапянето си в англо-говорящата среда където са придобили богат речник и значенията на думи, които досега са им убягвали, сега се появяват и правят смисъл.

 

Важен компонент е четенето с разбиране

 

Често в нашите учебни блокове, учениците трябва да прочетат текст или да направят упражнения, които изискват отлична четивна техника. Много от тях я усъвършенстват именно в летния лагер, с практика и повторения. Нашите деца редовно четат и имат достъп до разнообразни текстове. Най-малките слушат истории или приказки от своите учители, ръководители или аниматори. Тук те за първи път срещат някои думи, имена, термини. Преподавателят ги обяснява чрез синоними или изрази, рядко с превод. Малките лагерници изграждат базата, която следващото ниво ще доизгради.

 

По-големите се запознават с готови текстове върху които правят съответните упражнения и все още усвояват нов речник. В този етап е необходимо учениците да се потрудят сериозно, за да разширят своята база думи – речник,  с който ще боравят по-нататък.

 

Най-големите по възраст лагерници обикновено са и тези с най-богата база думи в своя речник. Те участват в проекти, които изискват прилагането на наученото в реалността, чрез демонстриране на пълно разбиране и усвояване на речника, свързан с дадения проект. Тук нии им даваме пълна творческа свобода и никой професионалист не може да предвиди резултата – понякога е изненада дори за самите преподаватели. Много от лагерниците успяват да проявят умения, които са усвоили, на едно доста високо ниво.

 

Лексиката е важна и неразделна част от езика

 

Ние работим продължително и сериозно върху обновяването на нашата програма с най-новите изисквания на езиковото обучение. Не случайно нашите преподаватели са педагози с опит. За нас е важна не само иновативността на обучението, но и традицията, която дава солидните основи.

 

Граматиката е част от създадената програма за обучение в ЛъкиКидс. Ние се стараем тя да бъде поднесена по начин, по който да бъде запомнена, да упражняваме правила и изключения, да създадем автоматизъм на правилата и да дадем възможно най-добрия граматически изказ на нашите възпитаници.

 

Есето или така нареченото съчинение – това е една необятна за изследване и усъвършенстване област. В ЛъкиКидс, ние не наблягаме на правилата за писане на есе. Развитието на писмената реч идва като естествено следствие след това на устната реч. За много от участниците в лагера, устната реч е все още неспечелена битка, въпреки че повечето от тях отбелязват неимоверен напредък. Все пак длъжни сме да установим една граница, която може да се окаже решаваща за тяхните резултати на езиковата матура.

 

Лагерът не е място, на което детето ще научи компонентите на есето, на ниво езикова гимназия или езикова паралелка. Лагерът е място, където участниците практикуват свободно своите умения, творят и се забавляват, като всички дености минават през езика. Това ние гарантираме твърдо.

 

При все това отново поставяме акцент, че по време на двуседмично обучение в езиковия лагер, както времево така и физически не е възможно да се усвои едно от най-висшите умения – творческото писане, което се изисква за свободното боравене с есето като жанр.  За него е необходима по-продължителна и целенасочена практика и ние силно препоръчваме специални уроци върху него или работа в езикова паралелка.

 

И все пак – в случай, че някой от нашите участници би искал неговото съчинение да бъде прегледано от преподавател, това може да бъде организирано, без да има задължителен характер на корекция и оценка.

 

Някои от учениците обичат да пиша и творят. Ние насърчаваме това. Те създават собствени творби и понякога искат да се изявят чрез словото. Това е доста голяма стъпка напред към тяхното творческо писане, което на по-късен етап може да спомогне за тяхната професионална ориентация.  Имено тук, в свободното творчество има място за упражняване на един от компонентите на езиковата матура,  а имено писането на съчинение по зададена тема.

 

Някой преподавател може да постави темата и да даде свобода на учениците си. Друг преподавател би могъл да изиска от тях история, която да е свързана с проекта им. Трети може да определи само една група от целия отбор да се занимава с историята, докато останалите мислят за дизайн и форма.

И в трите случая, творческото писане е активирано и носи множество дивиденти за участниците. Осъзнаването на творческия потенциал и разгръщането на една история чрез езиковите средства, не е лека задача. За нейното изпълнение се изисква много работа, отдаденост и богата езикова култура. Ето към това се стремим ние, като професионалисти в ЛъкиКидс. Ежедневната комуникация, четеното, слушането на истории, тестовете, граматическите упражнения или проектите, всеки един детайл води към самоусъвършенстване и задължително подобрява езиковите умения на всеки лагерник.

 

Ето и няколко примерни теми за съченения или есе от матурите през последните четири години:

2019 г.

  1. Veganism – a catastrophe or a salvation? Imagine that most of the human population turned to veganism. How would the disappearance of a top predator from the food chain affect the overall balance of nature on our planet? Will the consequences be positive or negative?
  2. Write a short story or describe a situation, ending with: “I still can’t believe my luck!”

 

2018г.

  1. You have decided to enter the international ‘Dear Alien’ contest for the best letter to an imaginary pen pal from outer space. Writers are free to describe whichever aspects of our Earthian life they find most important, or most amusing to an extraterrestrial audience. Begin your letter with “Dear Alien” and sign it with the name of Jill or Jack. 2. To some people, graffiti is an art form. To others, it’s vandalism, which is a crime. Where do you stand between these poles? Does graffiti have a good purpose? Does it have a downside? Express your views on the issue.

 

2017г.

  1. “It was the most important day of my life.” Why was it so important? Who was there? What happened? What thoughts were on your mind? What emotions did you feel? Describe your experience. 2. What is school for? To get you a job? To train your brain? To help you connect with people? Or what? How much does it fulfil its purpose? Tell us about your views and your experience of the matter

 

2016г.

  1. Fortune favours the bold. People who have the courage to go after what they want are more successful than people who try to live safely. Do you agree or disagree with this statement? Use reasons and specific examples to support your opinion. 2. You are asked to support the building of ONLY ONE of three facilities in the place where you live: a public library, a shopping mall, or a sports centre. Make your choice and explain why it would be important for the local people to have it (and why the other two options would be less useful).

 

Във всяка една година, темите които са отправени към зрелостництие, са били обект на дискусия или дори тема в нашия лагер, като например – Здравословно хранене, Извънземни цивилизации и т.н. Подобни тематични проекти създават широко обхватна гледната точка, поставят лагерника в среда, където се обсъждат и генерират много идеи, така че когато той бъде поставен в изпитна среда, той вече е бил участник в творческата лаборатория на нашия ЛъкиКидс и мисленето му е придобило различно измерение. Всеки един наш възпитаник си е тръгнал от лагера, с поне една нова идея или новооткрита увереност в  някое свое уникално качество. Ние работим за развивавне на творческото мислене по същия начин, по който изграждаме езиковата култура.

 

В обобщение, мога да твърдя, че езиковият лагер е поле за изява и затвърждаване на умения, които в огромна степен се изискват по време на езиковата матура. И да – нашите участници се чувстват по-свободни, по-успешни и по-зрели в езиковото си развитие. Те са имали шанса да се докоснат до произведения в техния оригинал, да общуват с носители на езика и то ежедневно, да намират значения и да се научат да търсят смисъл във всяко изказване. Много от тях са придобили умения за творчество. Лагерът може да стане част от тяхната успешна подготовка за матурата, на която те могат да бъдат много успешни.