Успешни практики, които да приложим за подобряване на разговорния език на нашето дете

Успешни практики за обучения на деца
2018-06-12

Вашето дете изучава английски и въпреки че го знае добре, изпитва трудности при говоренето. Ако този проблем Ви е познат, то знайте, че не само вашето дете изпитва подобни затруднения.

За съжаление конвенционалните методи на преподаване в училище не работят при всяко дете. Някои деца усвояват бързо езика, а други се нуждаят от допълнителни уроци, за да затвърдят знанията си. А при някои деца дори допълнителните уроци не помагат, за да започнат свободно да комуникират на английски.

Подобна ситуация налага предприемането на по-креативна стратегия в преподаването на английски език. Добър начин да помогнем на детето си да научи по-лесно и бързо английски е да го включим в извънкласни дейности, които съдържат образователен елемент и въвеждат английския в ежедневието на детето. Това води до много по-бързо и ефективно запаметяване на езика.

Важно е да не му се караме и да го упрекваме за ниския успех, тъй като това е много грешен подход и допълнително ще демотивира детето. Децата не учат с еднаква скорост и вашето дете може да се нуждае от повече време, за да започне да говори. Няма един единствен метод на преподаване, който до помага при всяко дете.

Ето няколко практики, които спомагат за по-лесното усвояване на чужд език

Постоянна комуникация на езика

Непрекъсната комуникация пресъздава една англоезична среда, която неизменно води до лесно и успешно възпиремане на езика. Тя също така спомага за дълготрайното научаване на който и да е език.

Първата стъпка е да започнете да говорите по-често с детето си на английски. Важно е в случая Вие да знаете езика на прилично ниво и да внимавате как произнасяте думичките, за да не възприеме детето грешно произношение.

Интерактивни пособия

Използването на съвременни методи като интерактивна дъска и таблети, както и решаването на картинни ребуси и пъзели, както и образователни онлайн игри на английски  помагат на децата да усвоят английския чрез аудио и визуални методи.

Всички малки ученици (а дори и възрастни) се учат по-добре чрез аудио-визуални примери. Освен усвояване на езика, чрез употребата на интерактивни пособия, малките ученици също така осъзнават колко е важна ролята на технологиите и как да ги използваме по правилен и ползотворен начин.

Елемент на игра

Eдин от най-добрите начини да накараме децата да запомнят нещо е да го представим по забавен и увлекателен начин. По този начин за децата ученето на английски не се усеща като учене, а като забавна дейност, което и в действителност е така.

Чрез въвеждането на английски в извънкласните дейности на лагера, ученето на английски продължава и извън класната стая за разлика от традиционното обучение в училище..

Музика и филми

Безспорно слушането и пеенето на друг език, както и гледането на филми спомага за по –доброто изучаване на музика. Този метод упражнява способността на слушане на детето и го учи на правилно произношение.

Записване на летен езиков лагер и неговите предимства

Тази практика се доказа като доста ефективна, когато вече нищо друго не работи при детето. Езиковите лагери, какъвто е например международният детски езиков Лъки Кидс, включват много повече комуникация между учителите и учениците, отколкото училищните уроци по английски.

Интерактивно обучение с таблет

В учебната  програма на летния езиков лагер Лъки Кидс са заложени иновационни методи в учебните часове. Преподаването на английски език в лагера се базира на последните световни тенденции в педагогиката на чуждоезиковото обучение.

Тя също така следва принципа на проектното обучение. По време на престоя си там децата се разделят на групи и всяка група има задачата да работи върху определен проект. Проектното обучение е част от съвременните педагогически практики. Разработката на проекти помага на децата да развият способностите си за работа в екип.

В лагера  децата използват през часовете компютри и интерактивни дъски, което спомага за по-успешното запознаване с езика и запаметяване на граматическите правила по нагледен начин. Също така по този начин те се научават да боравят с новите технологии.

Съвременните методи в чуждоезиковото преподаване като Монтесори, Слънчева педагогика, Сугестопедия и др. са доказано ефективни за успешното изучаване на английски език. Те се използват в Лъки Кидс. Те се използват широко в редица училища в чужбина през последните 10 години.

Периодът за престой в лагера започва от 7 до 14 дни. Въпреки че не е много, престоят в езиков лагер дава положителни резултати при децата и спомага за изграждането на една добра основа за последващо изучаване на езика.

Защо децата научават чужд език бързо в езиковите лагери?

Тъй като програмата на лагера включва пеене на английски песни, танци, ролеви игри, различни състезания, децата успяват да усвоят езика по забавен начин, различен от този в училище.

Обучение на деца по групи

Лъки Кидс например организира различни приятни активности за децата, които са хем забавни, хем и образователни. По време на игрите в лагера децата неусетно усвояват разговорен английски и подобряват своите комуникативни умения по английски в една спокойна и неформална среда, различна от училищната.

Лагерът организира екскурзии в планината и до интересни забележителности, планински преходи,  велосипедни походи, пикници,  състезания, решаване на пъзели и загадки, ролеви игри, кулинарно училище, йога, пейнтбол, конна езда, По време на всички дейности през свободното време се говори изцяло на английски език, което обогатява значително лексиката на децата.

Децата, участващи в програмата по на Лъки Кидс, не само подобяват нивото си по английски език, но и разширяват кръгозора си, обогатяват общата си култура, научавайки различни факти от света, които биха им помогнали при обучението им при други предмети. Образователните игри в лагера подбуждат любопитството към света у децата и ги карат да бъдат любознателни.

Децата в лагера се научават също и на различни добродетели като търпение, уважение, толерантност към другите, приятелство, упорство в постигането на целите.

Преподавателите в лагера отделят индивидуално внимание на всяко дете и когато открият, че някое дете изпитва трудности в изучаването и се затруднява да говори на английски, с него се работи допълнително.

В лагера не се пишат оценки и няма контролни за наказание. Успехите на децата се поощряват.

Разговор с хора, чийто език е роден

Едно от главните предимства на летния езиков лагер е, че детето има възможност да има учители, чийто английски език е майчин и да усвои разговорен език. По този начин детето ще възприеме най-правилното произношение на английските думи, както и разговорни форми на езика, които рядко биха могли да се научат в училище.