Какво представлява стратегията при комуникация и преподаване на деца?

2020-12-09

В международен лагер ЛъкиКидс официалният говорим език е английски. Често родителите се питат как се случва комуникацията между екипа на лагера и децата, когато децата са начинаещи или не владеят достатъчно добре езика?

Целта да общуваме само на английски език с децата е да успеем да създадем една изкуствена англиезична среда, в която детето да има възможност да отключи натрупан пасивен речников запас или да създаде директно активен такъв.  

Стратегия означава, че ние целенасочено се стремим да ангажираме ума на детето в англоезични разговори през по-голямата част от денонощието. Дори и да е с приятели българчета, наличието на 1 член от екипа е достатъчно, за да могат всички деца да се ангажират в разговор на английски

 

Колко време отнема на детето адаптацията в новата езикова среда?

За деца до 7 годишна възраст този процес отнема около 2 дни (в повечето случаи). Децата до тази възраст са все още много гъвкави във възприятията си и получават информация основно по невербален път. 

Или основната им задача е да се потопят в новата езикова среда и да успеят да свържат правилната дума с правилното действие, предмет, състояние. За тях този процес е изключително лесен

Стратегията за комуникация включва целия екип на лагера  (дори колегите, които не са ангажирани пряко с грижата за децата). Когато общуваш на английски език целодневно, цялото ти същество се настройва да възприема на този език и не ти е необходим превод, за да разбираш дадена дума. 

Така например, когато говорим на майчиния си език, ние знаем че предметът „топка“ е кръгъл, напълнен с въздух, често шарен на цвят и с него можем да играем игри.  По същия начин, когато променяме езиковата среда, ние учим посредством характеристики, а не чрез директен превод на майчин език

И тук се получава следния парадокс: 5-6 годишно дете застава пред родителите си в края на лагера и казва „Аз нищо не разбирам на английски“. След което някой член от екипа на лагера го заговаря на английски и го моли да извърши дадено действие. Детето не само извършва действието, но и отговаря на учителя – отново на английски. След това отново се обръща към родителите и повтаря тезата, че не разбира нищо. В този момент детето не може да направи връзка между двата езика и да преведе разговора от английски на български

Защо се получава така? Защото в главата на детето случките на лагера с английски и случките извън лагера на български, са две отделни Вселени. И то, на този етап не прави никаква връзка между тях. След осмата година, децата успяват да свържат двете картинки и да направят паралел. 

При деца на възраст 8-12 години, които никога до сега не са се сблъсквали с езика, може да е по-трудна адаптацията и времето се удължава двойно – 3-4 дни.  При тази възраст, ако детето не е на „Ти‘ с езика, е важно до колко има лагерна готовност

 • За първи път ли е на лагер?
 • Отделяло ли се е от родителите си (в това число и баби и дядовци, детегледачки и други близки роднини)?
 • Социално ли е: адаптира ли се бързо в среда с непознати деца, а с непознати възрастни?
 • Как реагира детето при посещение на ново място?

Важното в случая е ние да имаме предварително информацията и да сме обсъдили индивидуалния подход към детето с родителя. Тогава имаме и по-плавен преход към англоезичната среда, което е основна цел на пребиваването в лагера.

При по-големите деца много рядко срещаме трудности с адаптацията. 

Ако детето (независимо от възрастта си) има достатъчно богат речников запас на английски език, дори и пасивен (такъв, който не е употребяван до сега), неговата адаптация е много бърза и безпроблемна.

 

Как екипа на лагера преодолява бариерата в начинаещите групи?

В начинаещите групи често преподавателите разбират български, но не го афишират пред децата. В същото време те чуват какво говорят децата и могат да реагират адекватно с правилния въпрос и жесто-мимична добавка, за да могат да улеснят детето в изразяването или ако детето е жадно или пък има нуждата да отиде до тоалетна – учителят веднага реагира на английски: 

 • Do you need to go to the toilet? (имаш ли нужда да отидеш до тоалетната?)
 • Do you need water? (имаш ли нужда от вода?)

Детето разпознава думите и реагира веднага с утвърждение. Следващият път детето ще опита да повтори този въпрос? А учителят ще го насърчи. Създава се връзка през езика без необходимост от превод. 

Когато създаваме подобна връзка е важно да сме наясно със следните нейни качества:

 • Подобен формат на учене е по-бавен от директния превод – отнема повече време и изисква търпение.
 • При този формат на учене знанията са много трайни – често завинаги.
 • При този формат на учене детето може да не успее да разкаже какво точно е правило в часа на български език на някой роднина.
 • При този формат на учене децата изграждат директно активен речников запас, който „блесва“ в мига, в който те са поставени в подобна среда дори извън лагера.

При деца в училищна възраст е много лесно – всяка дума се обяснява последством описание. Деца на възраст 8+ сами питат, ако не знаят значението на дадена дума. 

Подобно общуване се насърчава между децата. Когато децата се питат помежду си, това  помага и в изграждането на хубави отношения между тях. 

 

Ангажиране на вниманието 

Как ние – екипа на лагера – успавяме да ангажираме децата в разговори и занимания на английски език, особено когато по-голямата част от групата е българо-говоряща?

Основна част от стратегията ни са следните акценти:

 • Лагерът има тема, която се мени на всеки 14 дни 
 • Учим посредством игри и проекти 
 • Слушаме музика на английски език (и често си имаме любим хит)- обсъждаме групи, стилове и концерти
 • Гледаме филми на английски език (и често се оказва ралзично изживяване от това да го дледаш дублиран) – споделяме мнение за актьори и любими сцени
 • Учим термини от любимите игри на английски – футбол, волейбол, народна топка и др. ( Съвсем ралзично е, да ти кажат, че „си аут“ на английски 😉
 • Назоваваме храните с техните английски названия по време на хранене
 • Хвалим и насърчаваме на английски

Целият живот на децата е на английски, поне за тези 14 дни. И за това, когато вечер се чуват с родителите си, те започват да превключват на езика несъзнателно и да говорят с тях на наглийски.  Ако родителите има възможност, препоръчваме да поддържат тази комуникация и също да общуват с детето си на на английски, по време на престоя му в лагера.